Kungörelse: Idag har Värmländska Heraldiska Sällskapet bildats!

Idag fick jag trevligt besök av heraldikerkollegorna av Martin C E Asker och Freï von Fräähsen zu Lorenzburg. Eftersom vi hade noterat att det i år är 450 år sedan Erik XIV fastställde Värmlands nuvarande landskapsvapen ville vi uppmärksamma tilldragelsen på något sätt. Och vad kunde vara lämpligare firande än att grunda ett värmländskt heraldiskt sällskap?

Efter inledande diskussioner antog vi stadgar för sällskapet och formerade styrelse. Stadgarna säger i korthet följande:

  • Värmländska Heraldiska Sällskapet ska främja intresset för och studier av samt sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen.
  • Sällskapet har sitt säte i Karlstad och ska ha Värmland, Dalsland och Närke som verksamhetsfält.
  • Sällskapet ska ansöka om att bli en lokalavdelning till Skandinaviska Heraldiska Sällskapet (Societas Heraldica Scandinavica) och planerar att ha sin första större sammankomst i Karlstad under våren 2018.

Styrelsen formerade sig enligt följande:

  • Fredrik Höglund, ordförande
  • Freï von Fräähsen zu Lorenzburg, sekreterare
  • Martin C E Asker, kassör

Välkommen som medlem i sällskapet! Det blir du genom att kontakta någon i styrelsen, till exempel via e-post till fredrik@heraldik.se.

Annons

Göta Lejon värnar den goda heraldiken

Det känns som att det våras för medlemsvården inom Societas Heraldica Scandinavica. Lokalavdelningarna står som spön i backen och idag har jag lärt mig att det finns en i Göteborg – Göteborgs Heraldiska Sällskap.

På Facebook (var annars 2011???)  beskriver man sig såhär:

Göteborgs Heraldiska Sällskap (Societas Heraldica Gothoburgensis) är en sammanslutning i vardande. Målet är att bilda en lokalavdelning till Societas Heraldica Scandinavica med medlemmar från Göteborg med omnejd. Vad omnejd innebär kan diskuteras, men det kommer att tolkas ganska vitt. Tanken är också att anknyta till äldre heraldiska sammanslutningar i området.

Föreningens vision är att kunna samla heraldiskt intresserade i och omkring Göteborg till olika former av möten och sociala aktiviteter.

Hur man ska tolka ”omnejd” kan som sagt diskuteras, men en inte allt för vild gissning är att det åtminstone omfattar Sjuhäradsbygden, så bli inte förvånad om dubbelanslutningen mellan Göteborgs Heraldiska Sällskap och Borås Heraldiska Förening blir omfattande!

Har vi fått ett nytt heraldiskt sällskap är vi naturligtvis även på god väg att få ett nytt föreningsvapen. Göta lejon vänder den traditionellt fega Göteborgsheraldiken ryggen och vänder sig nu sturskt mot höger, med draget svärd och Societas Heraldica Scandinavicas sköld höjd till värn för den goda heraldiken. Kul och smakfullt. Ska bli kul att se i färg så småningom!


Svensk vapenregister på Facebook

De heraldiska Facebook-sidorna som spön i backen. Det kan ju bero på att vi är en liten begränsad skara heraldiska webbredaktörer som hårdbevakar varandra. Heraldikk.no och Societas Heraldica Scandinavica har funnits på banan ett bra tag. Först ut i den senaste vågen var Societas Heraldica Lundensis, tätt följt av Svenska Heraldiska Föreningen.

Senaste tillskottet är Svenska vapenkollegiets Facebook-sida. Studerar man vapenkollegiets vapen ser man att det består av Svenska Heraldiska Föreningens sköld, timbrerad med svärd och häroldsstav, lagda på en lagerkrans. Vapenkollegiet granskar och registrerat nya svenska släktvapen och är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Heraldiska Föreningen och Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik. Administrativt kan man nog se det som en utväxt på föreningen, men det fär faktiskt en självständig organisation, som bör ha sin egen identitet, även på Facebook.

Nu väntar vi bara på att Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik gör entré i de sociala medierna!

Ska jag vara ärlig, så gör jag det här inlägget, bara för att få en anledning att publicera Ronny Andersens teckning av vapenkollegiets vapen. Så har man ingen annan relation till kollegiet, så kan man ju alltid gilla vapnet.

Gilla!

 

Välkommen, Dansk Heraldisk Selskab!!!

I januari summerade jag det heraldiska föreningslivets decennium. Nu har ytterligare en förening sett dagens ljus i och med att Heraldiska Sällskapets (SHS) köpenhamnsavdelning har avknoppats från moderföreningen. Kopplingen till SHS är fortsatt stark, även om man enligt stadgarna räknar sina anor till ett par tidigare danska föreningar, som var verksamma under 1900-talet:

 

Selskabet er dannet ved en omlægning i 2010 af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961) og er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Selskabet har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica. 

 

Läget i Danmark före 1959, med nedläggning och uppgående i SHS, verkar likna situationen i dagens Sverige, med en heraldisk förening och ett heraldiskt samfund.

Sett snett uppifrån norr tycker jag att den nya föreningen bådar gott för det heraldiska skandinaviska samarbetet – SHS verkar på skandinavisk nivå och de nationella föreningarna på sin nivå. Känns smart inför kommande heraldiska kongresser i Danmark – då slipper SHS uppdra åt sig själv att stå för arrangemanget. Fast risken är väl stor att det är stor överlappning mellan de två styrelserna.

Rullan går för SHS

Bästa sättet att skydda sitt vapen är att använda det, så att det blir känt bland andra som kan tänkas vilja ta sig ett eget vapen. Bästa skyddet av mitt eget vapen är förmodligen att jag använder det som avatar på Heraldica – då exponeras det åtminstone för en stor del av Nordens heraldikintresserade.

Och så ska man såklart registrera det i olika vapenrullor. Medlemsrullan för Societas Heraldica Scandinavica, publicerades i ny form idag. Där borde mitt vapen vara med, men jag insåg att jag missat att anmäla det för publicering till webbredaktören Jens Christian Berlin.

Slarvigt av mig. Men i SHF:s medlemsrulla finns det med i alla fall. Där (som här) är vapnet ”I fält, delat av silver och rött, en blå örn med röd beväring uppstigande ur en kalk av guld.” tecknat av kunglige danske vapenmålaren Ronny Andersen.

Skandinaviska heraldiker på Facebook

Skaran av heraldiska sällskap på facebook har utökats. Tidigare fanns gruppen ”Heraldik i Norden”, men nu har Heraldiska Sällskapet, alias Societas Heraldica Scandinavica, mutat in sin sida (fan page) på Facebook.

Vad tänker man göra där? kontinueraligt publicera information om kommande konferenser, föredrag och möten” enligt informationssidan.

Gilla Societas Heraldica Scandinavica!

Societas Heraldica Lundensis

Sköld: I rött fält fem korsvis ställda halster av guld med skaften nedåt.

Hjälmprydnad: En svart korp hållande en häroldsstav av guld.

Så lyder blasoneringen för Societas Heraldica Lundensis nya vapen. Färger och disposition har lånats från moderföreningen Societas Heraldica Scandinavica och halstren tillhör Lundadomens skyddspatron S:t Lars. Korpen skulle kunna vara en av de lärde i Lund, men troligare är att den här en hyllning till skåningen och heraldikern Jan Raneke.

Vapnet ovan har tecknats av Ranekes arvtagare Ronny Andersen. Mästerligt, som vanligt!