Grattis Per Perald!

Det är fler som ska äras! Tror inte att varkens Nya Kristenehamns-Posten eller Verdens Gang har varit och intervjuat norsk-björneborgaren Per Perald aka Perolden, men Wermlandsheraldik kan ju inte undanhålla läsekretsen bilden av hans hedersmedborgardiplom.

Grattis!

Annons

Amerikabrevet

Jag hade på känn att det var på väg, och på självaste Nobel-dagen låg kuvertet med amerikabrevet i brevlådan. Det kom från Alabama, med följande kungörande:

 

Town of Thorsby
Alabama, USA 

The Mayor and Council extends honorary citizenship to
Fredrik Höglund
for contributing to the design of a Coat of Arms for Thorsby, AL. 

Richard Dearl Hilyer, Mayor 

Det är bara att tacka och även gratulera heraldikerna Thomas Falk, Per Perald, Joakim Berggren och Ulf Vargek. Tacka Thorsyvännen Per-Erik Persson för all hjälp!

Lokalt intresse

Clanton Advertiser

Det är inte bara värmländska medier som har uppmärksammat Thorsbys vapenomröstning i samband med Sweden Fest. Lokaltidningen The Clanton Advertiser, med persika i sin loggan och säte i Clanton, strax söder om Thorsby bevakar vad som händer i grannstaden.

Tidningen berättar om omröstningen under Swedish Fest i en intervju med Tracia Bussey, som är ordförande i Swedish Fest-kommittén. Glädjande nog har artikeln fått en radda kommentarer.

En av kommentarerna utryckte rädsla för att projektet ska ta pengar från vård, skola och omsorg, men de kan vara lugna – ingen av förslagställarna/heraldikerna kommer att få någon monetär ersättning. Däremot är det ju en stor ära att få lämna förslag till ett offentligt vapen, men tanke på den stora användingen en sådan symbol får på platsen det representerar.

Och dessutom –  och det är inte att spotta åt – The Clanton Adveriser har dessutom utmänt herrar Falk, Vargek, Perald och Berggren till värmlänningar. En sådan utnämning kan ju inte  ens mätas i pengar…

Vilket vapen passar Thorsby bäst?

Medlemmarna på Svenska Heraldiska Föreningens forum Heraldica har spånat kring ett vapen för den lilla amerikanska staden Thorsby. Fyra heraldiker har kommit med grafiska förslag. Alla fyra kompositionerna kommer (om konstnärerna tillåter det) att presenteras för Thorsbys borgmästare. Men vilket alternativ bör förordas?

Detta är de fyra alternativen, i den ordning de presenterats på Heraldica:

Thorsby-förslag 1

Konstnär: Vargek

Thorsby-förslag 2

Konstnär: Perolden

Thorsby-förslag 3

Konstnär: Thomas Falk

Thorsby-förslag

Fortsätt läsa ”Vilket vapen passar Thorsby bäst?”