Besök hos Esaias Tegnér

Fars dag firades bland annat med promenad i Viken med bägge telningarna. Vid stadsträdgården passeraede vi Riddartempet Esaias Tegnér, som huserar i Odd Fellow-huset i Karlstad.

Skylten visar den vacklra tempelriddarsymbolen, en niouddig stjärna i en triangel. Änny roligare hade det varit om man hade använt sig Esaias Tengérs fullständiga symbol, som även innefattar Karlstads vapen.