Inför lokal flaggdag på mârten!

Chris Green efterlyste  lokala flaggdagar, då han kan hissa sin värmlandsflagga. Prins Carl Philips födelsedag13 maj tycker jag var ett lysande förslag. Men mer då? Efter lite grubblande har jag kommit fram till ytterligare än: Persmäss!

Det  finns ju inte någon motsvarighet till nationaldag på det lokala planet, men de gamla fest- och marknadsdagarna är nog det närmaste vi kommer. Alltså ska Chris och jag och alla andra karsltadbor flagga med värmlandsflaggan på Persmäss, medan man i Filipstad flaggar på Oxhälja och i samband med mârten i Arvika, Årjäng, Torsby och på alla andra ställen. I Lusasken borde man flagga både på Fastingen och på Lucia

Det verkar som att det är lite flytande när Persmäss infaller nuförtiden. Enligt Svenska Akademiens Ordlista (citerad nedan) är det 29 juni som gäller , men enligt Centrum Karlstads hemsida firas den iår 3 augusti. En månads svängrum… Nåja, jag skulle nog hålla mig till handlarnas datum, för det är ju då allmogen firar.

Hur ska man då fira? Förr var det ganska vanligt att man höll marknad på Petri och Pauli dag, men det verkar som att det förutom i Karlstad bara är i Gammelstan i Luleå det lever vidare. Luleåvarianten av Persmäss verkar vara någon sorts gammelvâla, medan vi i Karlstad har hänfallit totalt åt att fira Mammon. Förr hölls det bal på mârtenskvällen, men allt sånt verkar ha gått förlorat nu. Enda skillnaden mellan Persmäss och övriga marknadsdagar i stan verkar vara att även stadens bofasta köpmän deltar i kommersen, så att det faktiskt säljs en del riktiga saker, utöver allt mârtensskräp.

Eftersom Persmäss egentligen är en kyrklig högtid kanske kyrkan borde försöka ta tillbaka lite av dagen (efter snart 500 år – jag vet…). Vad sägs om att avsluta Persmäss med en ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan, ledd av domprosten och kyrkoherden för Karslstads katolska församling? En utmärkt avslutning för söndershopade själar.

pæ³rs~mäs²a l. pä³rs~, äv. (bygdemålsfärgat)
PERSMÄSS
~mäs² l.
PERMÄSS
pæ³r~ l. pä³r~, i skildring av ä. förh. äv.
PERMÄSSA
l.
PEDERSMÄSSA
pe³ders~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
( peder- (pedher-, pedir-, päder-) 1528 (: pedh[e]r­messa), 15491645. peders- (-erss-, päders-) 1522 (: Ped[er]ssmesso), 1586 osv. per- (pehr-, pä(h)r-) 1585 osv. pers- (peers-, pehrs-, pä(h)rs-) 1529 osv. pädhrs- 1591. – -mäss 1760 osv. -mäss- (i ssgr) 1548 (: persmes dagen) osv. -mässa 1522 osv. -mäst- (i ssg) 1729 (: Pärsmästgräs). – Se för övr.
MÄSSA
, sbst.)
[fsv. pedersmessa, pædhersmessa m. m.; av person­namnet PER, PEDER (se PER sbst.¹,) o. MÄSSA, sbst.]

[1]

1) kyrklig högtid som förr firades på apostlarna Petrus’ o. Paulus’ dag den 29 juni; äv. om mark­nad på l. nära denna dag (i senare tid bl. i Karl­stad, förr i många städer); äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ss. tidsbestäm­ning, om (tiden närmast kring) den 29juni, pers­mässotiden resp. persmässodagen, numera bl. i adverbiella uttr. med prep. (förr äv. utan prep.).
SthmSkotteb. 3: 211 (1522).
Landtmannen slår för tidigt sina Ängar, och Gräsväxten merendels Midsommaren och Pärmässan af. STRÅLENHIELM Ymp. 34 (1751).
Då det .. dryper af Dyngvagnen uti midsommar och Permäss, så blir vacker års­växt. C F R GEIJER (c. 1760) hos DAHLGREN Carl 61. Att Pehrmessan högtidligen blifvit begången i Sverige .. är allmänt kunnigt. AFZELIUS Sag. 3: 155 (1841).
Vid Permässan 1801 (i Karlstad). OoB 1916, s. 538.
[2]

2)
Om marknad (i Ronneby o. Vad­stena) som förr hölls på Petrus’ dag den 1 augusti; äv. (numera bl. i vissa trakter, byg­demålsfärgat) ss. tidsbestämning, om (tiden närmast kring) den 1 augusti; jfr PER sbst.¹, 1 slutet α. Pedersmässan (1 augusti) i Vadstena 1439. STAF Markn. 15 (1935).
[3]

3) (i vissa trakter, bygde. målsfärgat) ss. tidsbestämning om (tiden när­mast kring) den 22 februari (dvs. den gamla kyrkliga festdagen Petrus cathedratus); jfr PER sbst.¹, slutet β, PETTER 7 a.

S:t George, S:t Erik och Hertigen av Värmland

Herrens vägar äro outgrundliga. Liksom forumtrådarnas. Jag ställde en fråga om Världsboksdagen på Heraldica, men samtalet leddes in på något mycket intressantare – lokala flaggdagar.

Världsboksdagen 23 april sammanfaller med S:t George-dagen, så engelsmannen flaggade med sin Union flag på tomten i Stodene, i brist på S:t George-kors på duk. Men när ska han hissa sin värmlandsflagga?

13 maj, när Hertigen av Värmland fyller år! föreslog Elias Granqvist. Självklart!

Själv saknar jag tyvärr både värmlandsflagg och flaggstång på tomten, men lyckligtvis upptäckte jag just att det finns fasadflaggor för alla landskap att beställa på nätet.

Jag lägger min beställning nu. Det är fem dagar kvar till 13 maj, så vi får se om den hinner fram till dess. Annars får jag cykla bort till grannen Chris Green och titta på hans.

Och den 18 maj hoppas jag att den naturaliserade stockholmaren Stephen Coombs firar ersmässa med att hissa S:t Eriks-flaggan!