Besök av TV4

Jag fick berätta i TV4 om min nya status som hedersmedborgare idag. Ska egentligen gå att bädda in klippet här, men WordPress vill inte hade så, så här finns det istället:

TV4 – Hedersmedborgare i Thorsby

Hoppas att Thomas Falk, Per Perald, Joakim Berggren och Ulf Vargek och får TV-besök i dagarna.

Lokalt intresse

Clanton Advertiser

Det är inte bara värmländska medier som har uppmärksammat Thorsbys vapenomröstning i samband med Sweden Fest. Lokaltidningen The Clanton Advertiser, med persika i sin loggan och säte i Clanton, strax söder om Thorsby bevakar vad som händer i grannstaden.

Tidningen berättar om omröstningen under Swedish Fest i en intervju med Tracia Bussey, som är ordförande i Swedish Fest-kommittén. Glädjande nog har artikeln fått en radda kommentarer.

En av kommentarerna utryckte rädsla för att projektet ska ta pengar från vård, skola och omsorg, men de kan vara lugna – ingen av förslagställarna/heraldikerna kommer att få någon monetär ersättning. Däremot är det ju en stor ära att få lämna förslag till ett offentligt vapen, men tanke på den stora användingen en sådan symbol får på platsen det representerar.

Och dessutom –  och det är inte att spotta åt – The Clanton Adveriser har dessutom utmänt herrar Falk, Vargek, Perald och Berggren till värmlänningar. En sådan utnämning kan ju inte  ens mätas i pengar…

Vilket vapen passar Thorsby bäst?

Medlemmarna på Svenska Heraldiska Föreningens forum Heraldica har spånat kring ett vapen för den lilla amerikanska staden Thorsby. Fyra heraldiker har kommit med grafiska förslag. Alla fyra kompositionerna kommer (om konstnärerna tillåter det) att presenteras för Thorsbys borgmästare. Men vilket alternativ bör förordas?

Detta är de fyra alternativen, i den ordning de presenterats på Heraldica:

Thorsby-förslag 1

Konstnär: Vargek

Thorsby-förslag 2

Konstnär: Perolden

Thorsby-förslag 3

Konstnär: Thomas Falk

Thorsby-förslag

Fortsätt läsa ”Vilket vapen passar Thorsby bäst?”