Januari: Grava hembygdsförening

Januari 2011? Hembygdsföreningens sköldformade emblem får vara med på dispens – förhoppningsvis utgör den embryot till ett heraldiskt vapen för socknen och bygden.

Symbolen dök upp 2004, i och med att bokserien ”Grava i och och bild” lanserades. Upphovsmannen Erik Andersson beskriver tankarna:

Det gröna står för skogen.
Det gula för odlingsjorden.
Det blå bandet för Klarälven.
Det mörkt röda för sågverken.
Det ljust röda för sågverkens karaktäristiska skorstenar, som ännu i sen tid utgjort landmärken för Gravabor och alla som passerade Grava på vägar och järnvägar.

Läs mer om symbolen på Wermlandsheraldik.se

Nästa hembygdskalender – Vapen i Grava?

Grava hembygdsförening har haft en bildalmanacka som ett av sina stående nummer varje år. Men nu varnar man i medlemsbladet för att bildmaterialet börjar tryta och vädjar till medlemmarna om idéer.

Nå – vad sägs om ”Vapen i Grava” som tema för nästa års kalender?

Vid första anblicken är ju Grava en vapenlös socken. Hembygdsföreningen har ett ett sköldformat emblem – men slutar det där? Nja, det går nog att dra det lite längre  – vi gör ett försök.

Det går tolv månader på ett år, va?