Vapenbruk i den värmländska skärgården

Jag är inte bekant med Hammarö kommuns grafiska profilprogram, men kan utifrån rena observationer konstatera att man befinner sig i mittfåran bland flertalet svenska småkommuner – man vet att man har ett heraldiskt vapen och använder sig av det där sig bör, men när det kommer till den breda, genomtänkta kommunikationsen från kommunledningen känner man sig tvungen att använda en modern logotyp.

Alltså kan man vid Hammaröleden, på deltat mellan Tingvalla- och Hammarön se kommunens vapen på Vägverkets skylt, som markerar kommungränsen, medan man på kommunens egen skylt som hälsar besökare välkommen, se kommunens logotyp. Helt i sin ordning tycker jag.

Men så kan det ju bli lite märkligt ibland. Som när man kommunicerar som arbetsgivare. Lönebesked levereras till kommunens anställda i slutet av varje månad i kuvert med skärgårdskommunens logga. Men när man i samma roll (visserligen via ombud) skickar ut årets pensionsprognos identifierar man sig helt plötsligt genom sitt heraldiska vapen. Trevligt. Märkligt.