Dagens industrihistoria – Stodenesågen

Det blev ett litet tillägg på Wikipedia-sidan om Stodene idag också. Dagens notis avhandlar sågverksindustrin i Stodene. Källan är mestadels Bengt Karlssons artikel i Grava hembygdsförenings årsbok från 2007.

Imorgon blir det nog något om kulturhistorisk bebyggelse. Håll i er!

Här är dagens text:

Axelssons sågverk kallades i folkmun Stodenesågen för att skilja den från den närbelägna Skåresågen. Sågen etablerades i Stodene 1935 av Gunnar Axelsson. Axelsson hade under 15 år bedrivit ambulerande sågverksverksamhet med häst och vagb bland skogsägarna i trakten, men permanentade verksamheten på området mellan landsvägen och Stodenetjärnet.

Timret levererades med lastbil och tippades i Stodenetjärnet, för att skyddas mot torka och insaktsangrepp. Från tjärnet transporterades stockarna på en matarkedja till såghuset, där det under den första tiden klingsågades.

1937 utökades verksamheten med ett hyvleri för tillverkning av spåntade plank och bräder. 1953 ersattes klingsågen av en ramsåg och under 50-talet konkurrerades även stabbläggarna ut av sågverkets första truck.

Sågverket brann ner 1969 efter ett blixtnedslag, som lyckligtvis skonade brädgården. När sågverket byggdes upp investerades i en reduceringsmaskin från Kockums i Söderhamn. Reduceringsmaskinen flisade stockarna till bräder, med massaved som restprodukt.

Familjeföretaget Axelssons sågverk, såldes 1989 Skåresågens ägare till Westwood, numera Moelven.

Efter att ha sanerats har sågverksområdet nu omvandlats villakvareteretTimmerspelet. På området korsas de två gatorna Takarevägen och Stabbläggarvägen.