Arvikas föregångares eventuella vapen

Äntligen! Efter många års klurande har jag fått se något som jag så länge misstänkte fanns! Återigen är det tack vare svärmor, som har klivit in på stadens antikvariat och bett att få köpa en bok som de tror att jag inte har. Än en gång blev det en fullträff!

Staden Arvika har en lite slingrig tillkomsthistoria. Eftersom det var så långt från Västvärmland till Karlstad och Åmål tyckte man vid början av 1800-talet att det borde anläggas minst en stad i Jösse eller Nordmarks härader, för att underlätta handeln för folket i gränsbygderna. I Jösse härad fanns flera kandidater, bland annat Sulvik, längst in i Glafsfjorden. En plats varifrån man man faktiskt kan segla vart man vill i världen, via Byälven, Vänern och Göta älv, ut i Västerhavet.

Istället föll valet på en plats i Arvika socken, hemmanet Solberga vid Kyrkvikens norra strand, där man hade samma goda sjöfartsförbindelser som i Sulvik. Här anlades Arvika köping 1811. 1812 fick handelsplatsen stadsrättigheter och bytte namn till Oscarsstad, efter Sveriges arvfurste, kung Karl XIII:s adotivsonson Oscar, alltså den blivande Oscar I. Pappa kronprisen fick samtidigt ge namn åt staden Karl Johans stad långt uppe i norr. De där två stadsnamnen var inte så lyckade, så 1821 – efter bara tio år – byttes namnen tillbaka till Arvika och Haparanda.

Namnbytet, och att man senare även förlorade sina stadsrättigheter, ska enligt sägnen bero på kungens besvikelse i samband med en genomresa till Norge. De stackars Oscarsstadsborna gjorde inget vidare intryckt på kungen och hade dessutom skrivit ”Oxarstad” på äreporten som skulle hälsa majestätet välkommen.

Sedan dröjde det till 1911 innan Arvika återigen blev stad och fick sitt nuvarande stadsvapen. Men den där korta tiden som Oscarsstad har alltid gäckat mig. Borde inte den nya staden ha förärats med ett stadsvapen? Det är ju ingen självklarhet, men helt rimligt för en ny svensk stad för 200 år sedan.

Det var ”En bok om Arvika” som svärmor hade fått med sig från Bokbobs antikvariat. ”Det är bytesrätt på den” sa hon, samtidigt som jag konstaterade att det var ett fint Arvikavapen på titelbladet. Jag satte vänster tumme bakom sista sidan och bläddrade snabbt igenom hela boken. På sidan 424 hajade jag till. Jag trodde först att det kunde vara en bild av ett ovanligt tjusigt kyrkbänksnummer. Men bildtexten meddelade något mycket trevligare: ”Förslag till Oscarsstads vapen”.

Tyvärr hänger illustrationen lite löst i boken, utan någon tydlig koppling till texten, så jag har läst fram och tillbaka utan att hitta några kompletterande fakta. Det troliga är väl att det stannade vid ett utkast till ett vapen, men frågan är på vems initiativ det togs fram. Var det Kungl. Maj:ts eller stadsbornas idé?

Det är inte heller helt självklart vad vapnet ska föreställa. En spontan gissning är att det ska visa Oscar I:s krönta namnschiffer (den romerska siffran I inskriven i ett O). Något som talar emot detta är att Oscar inte blev kung Oscar I förr än 1844 och då hade ju Oscarsstad blvit Arvika igen, för över 20 år sedan. Alternativa förklaringar som framförts i familjen är korslagda kycklinglår. Själv tänker jag spontant på käkbenen hos en haj, en hajar är sällsynta i Kyrkviken. Kungakronan är åtminstone inte att ta miste på.

Om de horisontella linjerna i skölden är tänkta som en skraffering, alltså en markering av den svart-vita teckningens egentliga färger, så är fältet blått. Om fältet är blått gissar jag att motivet, som kanske är ett körnt O, ska vara i guld.

Arvikas nuvarande vapen skulle därmed inte bara ha Värmlands inverterade färger, utan även föra vidare det blå fältet från Oscarsstads vapen. Det vore i så fall ett av mycket få kopplingar mellan Oscarsstad och dagens Arvika. I övrigt kan jag bara komma på en, visserligen mycket stark, koppling. Stadshotellet i Arvika har i alla tider varit känt som ”Oscar statt”. Även om det nu lär heta ”Scandic Arvika”.

Annons