Början på en decenniekrönika?

Funderar på om 00-talet utgör en heraldisk epok på något sätt. Kanske är det lite för kort perspektiv att tala om eopker på tio år, när det handlar om ett ämne med månghundraåriga traditioner? Förmodligen,

Men något utmärkande har väl alla perioder under genom heraldikens historia måste det ha varit olika faktorer som hållit liv i denna konstart. Till att börja med var det såklart hela riddarbranschen, sedan kanske bruket av lacksigill på viktiga dokument, adlandet under någon period, sällskapsordnarna under någon annan. På femtiotalet kan det ha varit hembygdsrörelsen och landskomunnernas identitetsskapande. På åttiotalet rollspelare och lajvare, medeltidsveckor och riddarspel på nittiotalet.

Men vad utmärker det heraldiska 00-talet? Det får nog bli en decenniekrönika.