Ett sällskap för Värmland med omnejd

Den västgötske heraldiske skriftställaren Jesper Wasling är så produktiv att man inte hänger med i hans utgivning. Bland annat missade jag vad han skrev om Värmländska Heraldiska Sällskapet i mellandagarna. Jesper har känt till mina planer på ett värmländskt heraldiskt sällskap länge och konstaterar att vi äntligen har gjort slag i saken. Jag kan bara instämma – det var på tiden!

Jesper förskräcks dock över sällskapets ambitioner att verka i Värmland, Dalsland och Närke. Det behöver han inte göra. Visst kan det låta överambitiöst, men tanken är inte att vi ska ordna regelbundna sammankomster i de tre landskapen, snarare att ta någon form av ansvar dem i heraldiska sammanhang. För även om man försöker koncentrera sig på Värmland går det inte att komma ifrån kopplingarna åt öster och sydväst.

Carl_IX_SP009.jpgVärmland kan spåra mycket av sin administrativa historia tillbaka till hertig Carls dagar på 1500-talet då han styrde över Södermanland, Värmland och Närke. Värmland, Dalsland och Närke utgjorde tillsammans Närkes och Värmlands län under 1600-talet och hela Värmland hörde till Örebro län innan vi fick egen landshövding 1779.

Karlskoga berglag, alltså nuvarande kommunerna Karlskoga och Degerfors tillhör fortfarande Örebro län. Värmlands landskapsvapen ingår därför i Örebro läns vapen. Besöker man Örebro slott finner man många heraldiska referenser till Värmland.

I kyrkligt hänseende är Värmland och Dalsland sammankopplade genom Karlstads stift sedan 1581, då vi skiljdes från moderstiftet Skara. Detta har gjort att Värmland och Dalsland häger ihop även i akademiska sammanhang. Dalslänningar har ofta börjat sin akademiska bana vid läroverket i Karlstad och de har därför av tradition organiserats av de värmländska nationerna i Uppsala och Lund.

Även militärt finns det starka band, främst mellan Värmland och Närke. Det som vi idag tänker på som Kungl. Värmlands regemente var egentligen Närke-Värmlands regemente under större delen av sin existens. Efter många pragmatiska ombildningar är det idag åter Örebro-Värmlandsgruppen som organiserar det värmländska militära försvaret.

Allt detta gör att de tre landskapen Värmland, Dalsland och Närke är intimt sammanflätade i administrativt, historiskt och därmed även heraldiskt hänseende.

Så Jesper kan vara lugn. Vi är inte överambitiösa, även om jag förstår hur han tänker.

En sak måste dock göras klar: Det är inte okej att kalla vårt verksamhetsområde för ”norra Götaland”. Det ursäktas icke! Dalsland må höra till Götaland, men Värmland och Närke gör det icke!

Vem är det som kokar gröten?

Elias Granqvist gillar mitt nya förkläde, men funderar på om det sänder ut rätt signaler till övriga i köket:

Det är förstås passande med en sköld på ett förkläde, båda skall ju skydda kroppen. Däremot är det väl tveksamt om någon som inte tillhör länsstyrelsen egentligen skall använda ett förklä’ med vapnet krönt med den kunliga kronan…

Kommentar till inlägget ”Modeskaparen Bror Jaques de Waern”

Håller fullständigt med, Elias! Ungarna kan ju tro att jag kokar gröt på uppdrag av landshövdingen i Örebro, och det vill vi ju inte. Men frågan är om det är så många fler än du och jag som bryr oss om skillnaden mellan en krönt och icke krönt sköld.

Jag drar omdelbara paralleller till polisväsendet. Det gick en rysning av välbehag genom min kropp när jag beställde nytt pass häromsistens. Damen som betjänade mig hade lilla riksvapnet på bröstet, krönt av kunglig krona. Men utan fasces och eklöv.

För mig är budskapet tydligt. När jag möter den här personen, i polishuset, vet jag att det här är en person som assisterar lagens långa arm, men som inte tänker tillgripa våld och inte heller är utbildad för det.

Det motsatta gäller när jag möter en ordningsvakt på festplatsen. Nu är det fråga om en person som inte jobbar åt Staten, men som med Statens goda minne har rätt att bruka en smula våld mot mig och har utbildats för det. Fasces och eklöv – ingen kunglig krona.

Modeskaparen Bror Jaques de Waern

Örebro läns förkläde

Originally uploaded by Wermlandsheraldik

Imorse kokade jag gröt till ungarna iförd mitt nya snygga köksförkläde, som jag fick i samband med ett gästspel i Karlskoga i måndags.

Förklädet är designat av förre medarbetaren vid Riksarkivets heraldiska enhet, modeskaparen Bror Jaques de Waern. Våra heraldiska konstnärer måste höra till de mest omedvetna kläddesigners.