Skål för Otto Hupp!

Ölheraldiken kunde vara en vetenskap för sig. Mången tvivelaktig lager har förhöjts genom heraldisk/geografisk anknytning. Men jag har svårt att tänka mig någon ädlare representant för ölheraldiken än varumärket Spatens logotyp. Visserligen har bryggarmästarens signatur smugit sig in i skölden, men heter konstnären Otto Hupp kan man förlåta det mesta.