Stodene från ovan – sammanfattning 3 och efterlysning

För studen återstår det en förtretlig lucka att fylla i Stodene från ovan-pusslet. Jag har tidigare gissat att det är taget efter Centrumvägen söder om Noret, men nu vet jag inte längre. På fotografens rulle är det rutan mellan Norsbråten i korsningen Centrumvägen/Fruktvägen och grannhuset en bit upp efter Centrumvägen på nummer 35. Har planet girat höger ut över Granliden en sväng innan det vek tillbaka mot Centrumvägen, eller…

Jag postar bilden här och hoppas att någon skriker ”Ja, men – det är ju….!”

Flygfoto Stodene

Och här kommer sammanfattningen:

Foto 102175 Gården Norsbråten och grannhuset Lilla Norsbråten på Fruktvägen 1-3

Foto 102809 Centrumvägen ????

Foto 99999 Centrumvägen 35

Foto  102859 Gården Lugnet och trädgårdsmästare Berglunds handelsträdgård (platsen för nuvarande Stodeneskolan)

Foto 102586 Gården Fridhem på nuvarande Kumminvägen 4

Foto 102369 Kumminvägen 27

Foto 102252 Gårdarna Sal och Nya Sal på Stodenevägen

Foto 102620 Gården Därute på Stodenevägen

Foto 102236 Kumminvägen 25

Foto 101572 Gården Nya Sal på Stodenevägen

Foto 101693 Gården Där Väst på Stodenevägen?

Foto 103375 Gården Älvgärdet och handelsträdågrden Almars färjeläge

Foto 101469 Gården Hultet på Almars färjeväg

Foto 103736 ????

Foto 100345 Bomans glas vid Skårevägen

Foto 100762 Gården Kullen och Kullsjön vid vägen till Stodenehagen

Foto 101456 ????

Foto 101433 ????

Foto 103364 ????

Foto 102473 Grava kyrka

Foto 103960 ????

Foto 103893 ????

Foto 103292 Norra Grava

Åter till Norsbråten!

Både korsord och pussel mår bra av att man lägger ifrån sig dem ett tag och tänker på något annat. Tar en tur i rummet eller helt enkelt glömmer bort gåtan i några veckor. Jag åkte buss med en gammal Norsbråtenbo för ett tag sedan och berättade om mitt flygfotoprojekt från i höstas. ”Ditt hus har jag märkligt nog inte hittat” konstaterade jag. Vilket ju var lite underligt, så i morse tyckte jag att det var dags att plocka fram fotona igen.

Och så kunde jag, med hjälp av Sveriges bebyggelse och Gröna kartan, klämma dit ytterligare en bit i flygfotopusslet!

Stodene 1:42 Norsbråten

Stodene 1:42, Norsbråten, Centrumvägen 35

Fastigheten Stodene 1:42 hör till Norsbråten. I början av 60-talet var det en liten jordbruksfastighet som ägdes av Karl Larssons dödsbo. Då var bostadshuset reveterat, men när det renoverades på 70-talet kläddes fasaden med vitt mexitegel. Vägen framför huset är nuvarande Centrumvägen, som löper från själva gården Norsbråten i söder/vänster upp mot handelsträdgården och dagens Stodeneskolan. Ladugården och trådgårdsodlingarna lär idag korsa tomtgränsen gå en bit in på villatomterna på Aprikosvägen.

I bildens högerkant skymtar vi grusgången in till huset på Centrumvägen 42, som tyvärr inte finns med i Sveriges bebyggelse.

Det fanns en värld före 70-talet – första bildbeviset!

Det finns en enda anledning till att jag håller på och rotar efter Stodene från förr – jag vill veta hur det ser ut under villakvarterens rutnätsmönster. Då känns det lite extra i maggropen när man plötsligt hittar autentiska bilder av hur det såg ut förr. Man slipper sitta med en platt kartskiss och försöka föreställa sig terrängen. Här har vi istället riktiga byggnader i sin naturliga omgivning. Mäktigt.

Bilden kan köpas från Flygfotohistoria.se

Flygfotot visar två av de tre gårdar som utgjorde västra halvan av hemmanet Stodene. Byggnaderna på står kvar allihopa. Ett av uthusen har förvandlats till dansstudio, men det märks inte av exteriören. Annars är det inte mycket som är sig likt. Bygatan som går norr om husen är idag till största delen cykelväg. Efter ladan till höger fortsätter den öster ut som dagens Stodenevägen, bort mot gamla Uno-X ute vid Skårevägen.

Ungefär längs med diket mellan de två åkertegarna går dagens Anisvägen, bussgatan som leder norrut och försvinner mellan Stodeneskolan och dagiset. Norr om bygatan har fälten förvandlats till en stor grusplan som sällan används för bollspel. Bostadshusen ligger numera vid Kumminvägen. Växthusen är borta och har nu ersatts av kvarteret mellan Kummin- och Kanelvägen.

Mest intressant tycker jag att vägen är, den som sneddar söder ut mellan husen, förbi växthusen. Den går rakt igenom dagens bostadskvarter och måste ha den lilla jordbruksfastigheten (Stodene 1:56) i hörnet Kanelvägen-Kumminvägen som första mål. Därefter borde den vika av mot Stodeneskolan, för att förena sig med dagens Aspvägen, med handelsträdgården och huset Lugnet, mitt emot gymnastiksalen. Slutdestination borde bondgården/torpet Norsbråten nere vid Noret vara.

Flygfotohistoria.se är en riktig guldgruva, men jag har svårt att hitta vägledning till hur man ska foga samman bilderna. Och när är de tagna? Hittar inget konkret om det, men det verkar som att det är 1950-tal.

 

Tillåt mig presentera 1880-talets Stodenebor!

Jag har umgåtts med 1880-talets befolkning i Stodene en tid. Genom folkräkningen 1880, som Umeå universitet har gjort tillgänglig på nätet kan man få en ganska bra bild av vilka de är. Uppgifterna hämtades ur kyrkböckerna och sorterar invånarna hushålls- och familjevis, efter husbonden (och i hans frånvaro efter mor i stugan).

Tyvärr talar inte folkräkningen om var i hemmanet de olika familjerna är bosatta, men med ledning av familjestrukturen och kartorna från tiden har man lite vägledning.

Folkräkningen upptar åtta hemmansägare, som rimligtvis borde fördela sig på de sju fastigheter som utmärkts som ”gård” på kartan. Sex av gårdarna ligger i två klungor efter vägen i norra delen av Stodene – kanske en rest av bygatan före bysprängningen? Den sjunde gården ligger nere i sydöstra hörnet vid Torpnorets utlopp i Klarälven.

Att det blir en hemmansägare över kan ha tusen orsaker – kyrkbokens eftersläpning eller varierande definition av hemmansbegreppet. På kvartbladet finns en fastighet utmärkt med T som i torp, troligtvis identiskt med Norsbråten, den ”bondgård från början 1800-talet” som kommunen listat som kulturhistoriskt intressant. Men ingen i folkräkningen listas som torpare trots att det finns över 30 torpare i övriga Grava vid samma tid. Torparen kanske är den åttonde hemmansägaren?

Torparen skulle också kunna gömma sig bland de sex familjeförsörjare som listats som förpantningsägare
, det vills säga personer som hyr marken de brukar av den egentlige ägaren (någon av hemmansägarna).

Bor man inte på gård eller torp finns ytterligare ett tiotal möjligheter till tak över huvudet för de 150 Stodeneborna 1880, i de röda byggnader på kartan som kallas ”bostadshus/huvudbyggnad”. Dessa har indelats i små klungor som numrerats med 1-6 på kartan. Är det fastighetsbeteckningen? Något borde det hänvisa till i lantmäteriets arkiv i alla fall.

1. är ett hus vid det lilla tjärnet vid vägen in till Stodenehagen.
2. är en handfull hus i Stodenehagen.
3. är ett hus nere vid Almars färja
4. är två hus nära älven, efter landsvägen vid det blivande Granliden
5. är två hus i västa delen av nuvarande Granliden
6. ligger strax väster om 5. och är ett enda hus (om inte även torpet T räknas in)

(Familjen på bilden har aldrig varit i Stodene)

Två backstugusittare finns i listan, men ingen backstuga, även om begreppet finns med i kartans teckenförklaring. Hur hemmanets ende dagkarl logerade är svårt att säga. Skillnaden mellan honom och backstugesittarna, torde vara att de utövade något hantverk vid sidan av månskensbonderiet, medan dagkarlen snarast var att se som en frilansande dräng.

Till denna kategori – de obesuttna – räknar vi även de fem inhyseshjonen, som ju bodde med sina familjer på någon av bondgårdarna. Här hittar vi nog även fattighjonet och de två lösdrivarna.

En som säkerligen hade råd med eget tak över huvudet var den norskfödde skräddaren. I övriga Grava fanns ytterligare ett dussintal skräddare, men ingen av dem bodde i de södra delarna kring Skåre. Merparten av dem bodde i och kring den spirande bruksorten Forshaga.

Yrkestitlarna såhär långt i förteckningen skulle i stort sett kunna vara hämtade från de två tidigare seklen, men de åtta arbetarfamiljerna vittnar om att industrialismen kommit i sällskap av Nordvästra stambanan som sedan några år skar genom Stodeneskogen. Var i Stodene vi hittar deras bostäder är osäkert, men arbetsplatserna finns förmodligen på något av de två sågverken som växt upp kring Skåre station.

Förteckningen nedan innefattar huvudmannen i respektive hushåll, alltså bara 35 av de 150 Stodeneborna från 1880. Inom hushållen gömmer sig 115 fruar, barn, föräldrar, drängar och pigor. Dem får vi ta en titt på en annan dag.

And. Andersson f. 1824 i Grafva, Hem.eg.
Lars Andersson f. 1840 i Grafva, Hem.eg.
And. Andersson Eng f. 1810 i Brunskog, Hem.eg.
And. Olsson f. 1835 i Alster, Hem.eg.
Per Joh. Gustafsson f. 1842 i Hammarö, Hem.eg.
Karl Fr. Gustafsson f. 1848 i Grafva, Hem.eg.
And. Fredrik Eriksson f. 1852 i Grafva, Hem.eg.
Gustaf Johansson Strid f. 1831 i Ek Skarab. län, Hem.eg.

Karl Svensson f. 1849 i Ö. Fogelvik, Förp.eg.
Sven Larsson f. 1845 i Grafva, Förp.eg.
Nils Fr. Nilsson f. 1844 i Grafva, Förp.eg.
And. Pettersson f. 1824 i N. Ullerud, Förp.eg.
Joh:s Nilsson f. 1856 i Grafva, Förp.eg.
Karl Gustaf Nilsson f. 1859 i Grafva, Förp.eg.

Per Magnus Olsson f. 1856 i Grafva, Bstsitt.
Karl Joh. Magnusson f. 1873 i Grafva, Bstsitt.

Joh:s Jansson f. 1829 i St. Kil, Inhyses
Olof Nygren f. 1827 i Sunne, Inhyses
Marit Henriksd:r f. 1869 i Lysvik, Inhyses
Stina Andersd:r f. 1828 i Grafva, Inhyses
Augusta Strid f. 1859 i Grafva, Inhyses

Lars Gullbrandsen f. 1819 i Norge, Skrädd.

Olaus Bäckman f. 1853 i Nyed, Arbetare
Nils Nilsson f. 1824 i Karlstad, Arbetare
Nils Nilsson f. 1846 i Arvika, Arbetare
Aug. Boström f. 1861 i Grafva, Arbetare
Johan Eng f. 1862 i Grafva, Arbetare
Nils Gustaf Boström f. 1866 i Grafva, Arbetare
Karl Gustaf Olsson f. 1859 i Grafva, Arbetare
Karl Gustaf Olsson f. 1859 i Grafva, Arbetare

August Sätterman f. 1849 i Hammarö, Fattighj.

Anna Jansd:r f. 1863 i St. Kil, Lösdr.
Joh. Karlsd:r f. 1837 i Alster, Lösdrifv.

Ludvig Eriksson f. 1855 i Grafva, Dagkarl