Jag har ansökt om medborgarskap i furstendömet Lorenzburg

lorenzburg

Lorenzburg är en så kallad micronation, vars gränser sammanfaller med stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Nationens grundare och furste, prins Freï von Fräähsen zu Lorenzburg, har etablerat sig som en modern Kejsarn av Portugallien (fast utan försvunnen dotter) och sänkt ner sitt rike som ett metafysiskt lager ovanpå sitt barndomskvarter i Karlstads nordöstra utkant.

Jag, som bor i det omgivande Konungariket Sverige, har på skyggt avstånd följt framväxten av det unga och stolta furstendömet Lorenzburg. Från början imponerades jag av dess rika symbolflora och uttrycksfulla heraldik, vexillologi och sfragistik. Sen insåg jag att jag dessutom sympatiserar med nationens idéer och budskap.Det handlar helt enkelt om att leka sig fram till en bättre värld.

På så sätt inrättar sig furstendömet Lorenzburg i, och bygger vidare på, en stolt värmländsk tradition av mikronationer. Jag blir lika förtjust i Lorenzburg, som Sven Stolpe på sin tid var i Bondböneriket och republiken Åsen, som han hyllar i klassikern ”Mitt Värmland”. Dessutom har vi ju två nationer till på nära håll – republiken Klarälvdal’n och radiomonarkin Morokulien. Liksom dessa äldre grannar ger furstendömet uttryck för värmländsk fantasi och skaparlust.

Nu väntar jag med spänning på hur hans H.S.H. Prins Freï av Lorenzburg ska ställa sig till min ansökan.