Ordningen återställd på Plikt- och prövningsverket!

1 januari 2021 är en glädjens dag för svensk (och värmländsk) myndighetsheraldik! Efter en tioårig heraldisk ökenvandring som Rekryteringsmyndigheten, med en ganska besvärlig logotyp, har man idag bytt namn till Plikt- och prövningsverket och dessutom återtagit det heraldiska vapen som Pliktverket på sin tid använde. Ett lika enkelt som bra val, vilket tyder på att man lyssnat på goda råd från Riksarkivet.

Vapen för Plikt- och prövningsverket (2021-) och Pliktverket (1995-2010)

Blasoneringen lyder: Vapen: I blått fält tre kronor av guld, ställda två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett svärd och en palmkvist i kors, båda av guld.

Eftersom bägge vapnen bygger på lilla riksvapnet med timbreringar har jag aldrig grävt så djupt i deras historik, men en inte allt för vild gissning är att det helt enkelt handlar om förändringar i myndighetsuppdraget. Värnpliktsverket, som jobbade med mönstring och inskrivning av värnpliktiga till det militära försvaret hade symbolerna för Försvarsmaktens tre grenar bakom skölden, svärd för armén, ankare för marinen och bevingad propeller för flygvapnet.

Pliktverket, eller Totalförsvarets pliktverk bildades 1995 och ersatte Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen, samtidigt som systemet med vapenfri tjänst ersattes av civilpliktsutbildning. Den nya myndigheten skulle alltså även mönstra personal till det civila försvaret. Svärdet bör då stå för hela det militära försvaret och palmkvisten för det civila försvaret.

Det ska bli spännande att se vilka nya myndighetsvapen som kan komma ur återuppbyggnaden av totalförsvaret. Får vi en myndighet med ”totalförsvar” i namnet, kanske svärdet och palmkvisten får flytta in i skölden?

Rekryteringsmyndighetens logotyp (2011-2021)
Vapen för Värnpliktsverket (1968-1995) i Wikipedias version.
Annons

Debatten om Harrisson

Det är inte ofta man känner igen flera av signaturerna i en kommentarstråd till en artikel på en dagstidningswebb. Men nu så – Dick Harrisson har bloggat om Sveriges riksvapen på Svenska dagbladets hemsida och då dyker bekantingarna upp.

26 kommentarer till en artikel (för visst är det mer en artikelserie än en blogg?) om heraldik på SvD är inte illa. Kanske kan man se fram emot fler heraldiska blogginlägg ett bröllopsår som detta?

Riksvapnet i Karlstad

På Stockholms centralstation hade man visst plockat bort lilla riksvapnet från fasaden för länge sedan. Men i Karlstad finns det kvar och fick faktiskt ny färg för inte så länge sedan. Själv har jag nog aldrig sett det så tjusigt förr. Minns jag rätt så var vapnet grått innan.

På rådhuset gjorde man tvärt om. När huset renoverades utvändigt förra gången gick man från gult med vita detaljer till en helgult, vilket gjort att stads- och länsvapnen smälter in totalt i tapeten. Någon gång hoppas jag att även rådhusfasaden får genomgå samma förvandling, så att man får se de heraldiska detaljerna uppsminkade i de värmländska färgerna.

Sanningen finns i Tomteboda!

Kontrollerar man saken på Wikipedia kan man få några svar på var den svenska järnvängsheraldiken tagit vägen. Till Tomteboda! Där, vid postterinalen, har nämligen Centralstationens gamla klocka hamnat.

sj

Fasaden lär även ha varit utsmyckad med lilla riksvapnet. Finns det också i Tomteboda?

Stationshuset byggdes 18671871 och invigdes 15 juli 1871, samtidigt med Sammanbindningsbanan. Arkitekt var Adolf W. Edelsvärd. Fastigheten ägs och förvaltas av Jernhusen AB. Fasaden mot Vasagatan kröntes av statyer av Svea och Göta på varsin sida om det lilla riksvapnet, krönt av en kunglig krona, konstnär Oscar Berg.