Augusti: Karlstads vapen

Grava landskommun saknade vapen, men i och med kommunsammanslagningen på 70-talet blev man faktiskt en del av det område som symboliseras av Sveriges äldsta stadsvapen som förlänats en stad av kungen i samband med stadens grundande.

Detta tycker jag är skäl nog för att ge Karlstads vapen en plats i min Gravakalender 2011.