Är databaser det viktigaste som har hänt oss?

Jag utlovade ett hedersomnämnande till den förste som röstade, men eftersom vederbörande inte gav sig till känna går min homage till Klaus K Berntsen och Jesper Wasling som kommenterat omröstningen. Tack ska ni ha! 😉

  1. Heraldiska databaser 33%
  2. Forumet Heraldica 22%
  3. Svenska Vapenkollegiet 22%
  4. Heraldiskt föreningsliv 11%
  5. Heraldiska hemsidor 6%
  6. Heraldiska kongresser 6%

Det kanske är dags att lägga tankarna på 00-talet åt sidan och blicka framåt snart. Men eftersom jag inte vet vad jag ska dra för slutsatser av röstläget för närvarande, låter jag omröstningen fortgå ett tag till. Är verkligen databaserna det viktigaste som hänt oss? Om inte – rösta och påverka resultatet!