Grattis, Doktor Ståhl!

doktorsring-profil[1]Jag sprang på nypromoverade Doktor Ståhl i helgen och fick för första gången beskåda Karlstads universitets doktorsring. Mobilkameran fixade inte att fånga dyrgripen, men på KAU:s webb kan man beskåda den.

Sola i Karlstad är den centrala symblen, båe på ringen och hatten. Den har även stått som modell för Karlstadsversionen av Parnassen. På sidan om traditioner beskriver universitetet tankarna bakom symbolen:

Karlstads universitets symbol består av en cirkel med en sol och texten Karlstads universitet inuti. Symbolen utformades för det nya universitetet och rymmer flera värden som vårt unga universitet står för. Ett sådant värde är det gränsöverskridande arbetssättet och mångvetenskapen. Ett annat är att framtiden kan påverkas av förstklassig utbildning och forskning samt att framtiden formas av tankar som ännu inte är tänkta. Anknytningen till svenska och internationella universitet är självklar, samtidigt som solen också symboliserar förnyelsebar energi och för tankarna till en hållbar samhällsutveckling.

Den universella symboliken finns också med. Solen är förutsättningen för att liv ska kunna födas och existera. Den ger värme, energi och ett ständigt upprepat gryningsljus. Det finns gott om exempel i världshistorien, där solen och ljuset fått symbolisera det goda och upplysta, förhoppningar om ett nytt, upplyst och bättre samhälle, vishet och insikt om sanningen.

Det är smått skrattretande i sammanhanget att man inte säger ett ord om att solen även är Karlstads symbol.  Det knystades inte ett ljud om det när symbolen var ny och universitetet nygrundat heller. Då var man livrädd för allt som kunde uppfattas som provincialikstiskt. Ingen skulle komma och påstå att det nya lärosätet var ett landsortsuniversitet!

Samma ängslan hade man från början när det gällde traditioner. När det skulle firas akademisk högtid första gången 1999 var det oerhört viktigt att undvika allt som kunde uppfattas som traditionellt eller konservativit.