Kulturhistoriskt intressanta Granliden

Dagens Stodenetext på Wikipedia avhandlar området Granliden. Hoppas att stolta granlidenbor i bekantskapskretsen läser och kompletterar!

Granliden hör till den äldsta villabebyggelsen i Stodene. Granliden växte upp under efterkrigstiden, när nya småhus började omge äldre bebyggelse på ömse sidor om landsvägen (Skårevägen), från Torpnoret upp till avtagsvägen mot Almars färja. Området begränsas av Klarälven i öster, och Stodenetjärnet och Centrumvägen i väster.

Gatorna på Granliden hade ursprungligen namn efter träd – Björkvägen, Ekvägen, Tallvägen, osv. När storkommunen Karlstad bildades på 1970-talet fanns redan de flesta träden på andra håll i kommunen, varför Granlidens trädgator fick bilda ett rot-tema; Björkrotsvägen, Ekrotsvägen, Tallrotsvägen osv. Ett märkligt undantag finns i Envägen, som aldrig bytte namn, troligtvis eftersom ingen dubblett fanns inom kommunen.

Flera fastigheter inom Granliden finns med på den lista över kulturhistoriskt intressant bebyggelse i Karlstad som publicerades 1984. Utmärkande för den äldsta bebyggelsen är att den vänder entrén mot lansdsvägen.

Kvarter syns och gator hörs


Kvarteret Orren

Originally uploaded by Wermlandsheraldik

Det är inte ofta man ser någon tydlig visuell koppling mellan en gata och dess namn. Visst – torggator, kanalgator, älvgator och kyrkogator har väl en sådan koppling, och dem vimmlar det av i Sverige.

Men om man tar Karlstad som exempel, så finner man ingen staty av någon Pihlgren på Pihlgrensgatan, eller av JJ Heublein på Hyebelejens gata. Du finner inga arbetarromantiska monument på Svarvaregatan, inga krikonplantager i anslutning till Krikonvägen eller rojalistiska muralmålningar efter rännan på Kungsgatan.

Men den som är född och uppvuxen eller lever och verkar i närheten av de här adresserna har såklart koll på vart de ligger. Gatunamnen hör liksom till det kollektiva medvetandet. Vi behöver dem för att kunna orientera oss i tillvaron.

Annat är det med kvartersnamn. Frågar du någon efter vägen till kvarteret Stiftet, eller Orren eller Vaktmästaren får du nog ingen vidare hjälp i Karlstad.

Kanske kan någon ha en vag aning om kvarteret Gripen, eller Duvan genom kopplingen till de verksamheter som fått sina namn efter kvarteret där de bedrivs, men säkra svar lär du inte få. Om du inte frågar efter Kvarteret Neger, vill säga. Men det finns ju inte längre.

Däremot finns det en del synliga spår av kvartersnamnen i stadsbilden, tack vare att olika bostadsrättsföreningar med namn efter kvarter markerar sin närvaro genom fasadutsmyckning.

Brf Orren i kvarteret med samma namn är ett exempel på detta. Undrar förresten om inte kvartersnamnet kommer sig av att Orrholmsgatan en gång strök förbi utanför knuten. Det borde gå att ta reda på.