Välkommen, Dansk Heraldisk Selskab!!!

I januari summerade jag det heraldiska föreningslivets decennium. Nu har ytterligare en förening sett dagens ljus i och med att Heraldiska Sällskapets (SHS) köpenhamnsavdelning har avknoppats från moderföreningen. Kopplingen till SHS är fortsatt stark, även om man enligt stadgarna räknar sina anor till ett par tidigare danska föreningar, som var verksamma under 1900-talet:

 

Selskabet er dannet ved en omlægning i 2010 af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961) og er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Selskabet har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica. 

 

Läget i Danmark före 1959, med nedläggning och uppgående i SHS, verkar likna situationen i dagens Sverige, med en heraldisk förening och ett heraldiskt samfund.

Sett snett uppifrån norr tycker jag att den nya föreningen bådar gott för det heraldiska skandinaviska samarbetet – SHS verkar på skandinavisk nivå och de nationella föreningarna på sin nivå. Känns smart inför kommande heraldiska kongresser i Danmark – då slipper SHS uppdra åt sig själv att stå för arrangemanget. Fast risken är väl stor att det är stor överlappning mellan de två styrelserna.

Bokslut över 00-talet

Nu är 00-talets heraldiska decenniekrönika avslutad. De ämnen som avhandlats är följande:

 1. Heraldiska hemsidor
 2. Heraldiska databaser
 3. Forumet Heraldica
 4. Heraldiska kongresser
 5. Heraldiskt föreningsliv
 6. Svenska Vapenkollegiet
 7. Myndighetsheraldik

Det kunde såklart ha blivit fler delar.  Det har skrivits en och annan akademisk uppsats under decenniet, fler har vågat sig på heraldiskt konstnärskap tack vare digitala arbetsmetoder, böcker har kommit ut i ämnet, och så vidare. Men någonstans måste man ju dra gränsen.

Om vi bortser från avsnittet om myndighetsheraldik (som kom med som ”extramaterial” eftersom det dök upp  i diskussionen på Heraldica) så är det sex avsnitt om sådant som jag själv har lagt märke till och tyckt varit utmärkande för 00-talet. Men vad har varit viktigast? Svårt att säga. Det kanske är dags för en omröstning? Förmodligen.

00-talet så här långt…

Min krönika om 00-talet omfattar hittills fem delar:

 1. Heraldiska hemsidor
 2. Heraldiska databaser
 3. Forumet Heraldica
 4. Heraldiska kongresser
 5. Heraldiskt föreningsliv

På Heraldica, i tråden om krönikan, har det utbrutit en debatt om myndighetsheraldik under 00-talet, så det kanske får bli ett avsnitt om det också. Och så har jag några spaningar till att presentera…