Göta kanal I

Kanalboj

Originally uploaded by Wermlandsheraldik

Just nu kan jag inte komma på något bättre företagsvapen är det för Göta kanal-bolaget. Sköldemärket är retsamt simpelt – ”I fält av guld en av vågskuror bildad blå ginbalk.” Vore man en fysisk person hade man behövt ha driftiga förfäder, som utfört stordåd i konungens tjänst nån gång under juraperioden, för att lägga beslag på ett så bra vapen.

Vapnet hålls upp av två stiliga heraldiska bestar – en göteborskt hövilighetsvänd lejonhanne i samarbete med en östgötsk grip.

Man kan kanske ställa sig frågande inför vapnets unicitet. Registrerat i Heraldiska källan är det i vilket fall som helst, men det garanterar ju i och för sig inet om vapnets heraldiska kvalitet, bara att det existerar.

Jag hittar inget på nätet om vapnets tillkomst. Göta kanal har en vänförening, så jag ska höra med dem om vapnets historia.