Stodene från ovan – sammanfattning 2

Fler identifierade platser från bildsviten 2627 Grava – Ängebäck – Stodene på Flygfotohistoria.se:

Foto 103375 Gården Älvgärdet och handelsträdågrden Almars färjeläge

Foto 101469 Gården Hultet på Almars färjeväg

Foto 103736 ????

Foto 100345 Bomans glas vid Skårevägen

Foto 100762 Gården Kullen och Kullsjön vid vägen till Stodenehagen

Foto 101456 ????

Foto 101433 ????

Foto 103364 ????

Foto 102473 Grava kyrka

Foto 103960 ????

Foto 103893 ????

Foto 103292 Norra Grava

Nu har vi kommit flera kilometer hemifrån och en bra bit utanför hemmanet Stodenes gränser, så det är dags för en paus. Husen mindre kända för mig, men området är fortfarande landsbygd, så det lär vara lättare att identifiera dem på fotona.

Stodene från ovan – sammanfattning 1

Dags att sammanfatta mina flygfotospaningar lite. Vad har vi hittat och vad är fortfarande gåtor? Samtliga bilder jag har hittat kommer från serien 2627 Grava – Ängebäck – Stodene på Flygfotohistoria.se. Som kartan visar har man startat vid nuvarande Skåre centrum och täckt in området mellan järnvägen, Södra Hyn och Klarälven. Fototillfället uppges vara ”mellan åren 1950 och 1957”.

Foto 102175 Gården Norsbråten och grannhuset Lilla Norsbråten på Fruktvägen 1-3

Foto 102809 Centrumvägen?

Foto 99999 Centrumvägen?

Foto  102859 Gården Lugnet och trädgårdsmästare Berglunds handelsträdgård (platsen för nuvarande Stodeneskolan)

Foto 102586 Gården Fridhem på nuvarande Kumminvägen 4

Foto 102369 Kumminvägen 27

Foto 102252 Gårdarna Sal och Nya Sal på Stodenevägen

Foto 102620 Gården Därute på Stodenevägen

Foto 102236 Kumminvägen 25

Foto 101572 Gården Nya Sal på Stodenevägen

Foto 101693 Gården Där Väst på Stodenevägen?

 

När det växte blomkål på Stodeneskolans skolgård

Då var det dags att plocka fram den där förlösande pusselbiten igen, då. Det var när jag kände igen uthusen på Kumminvägen som jag kunde identifiera det lilla klustret av byggnader som utgör resterna av Västra Stodene. Därifrån tog vi oss igår österut, hela Stodenevägen ända ut till Uno-X vid Skårevägen.

Idag tar vi samma startpunkt, men färdas söder ut, mot Stodeneskolan. Redo?

(17)

När uthusen på bilden var identifierade var det som sagt inga problem att konstatera att Stodenevägen kommer in från höger bildkant. 8:ans buss svänger idag 90 grader in på Anisvägen och fortsätter i dikeskanten mellan de två åkrarna söder ut mot Stodeneskolan. Att leda in bussen på den befintliga körvägen som sneddar över gårdsplanen var kanske inte att tänka på när det moderna Stodene låg på skissbordet. Men nog hade det varit mycket charmigare om man hade behållit det gamla vägnätet som cykelvägar bland villorna! Nu finns det kanske någon rest av den i de gamla trädgårdarna, men där den och växthusen låg, ligger idag Kumminvägens villor.

Häromdagen hade jag en teori om vart den här vägen tar vägen. Det förmodade målet var fastigheten Stodene 1:56 i hörnet Kanelvägen-Kumminvägen. Problemet var bara att hitta rätt bild – alla faluröda med faluröd ladugård och syrénberså mitt bland gula fält har ju en förmåga att se lika dana ut på svartvita flygfoton.

(13)

Men jag skulle få belägg för min teori. Det var växthusen och vägkröken som gjorde att jag kunde pussla ihop gården med nästa granne i söder. Avstånden ser mycket större ut på flygfotot, men det är faktiskt bara ett kvarter mellan de två gamla gårdarna. Gården Fridhem har idag adress på Kumminvägen, men väder baksidan mot gatan. Där inkörsvägen till gården förr gick ligger idag Fänkålvägens ena husrad.

Hur var det då med nästa förmodade mål? Jo, området för nuvarande Stodeneskolan måste ju helt enkelt komma härnäst.

(12)

Här ser vi hur den gamla körvägen förenar sig med dagens Aspvägen. Mitt i bilden ligger familjen Berglunds nyanlagda handelsträdgård. De måste just ha flyttat nerifrån Skåre, för bostadshuset ser ut att vara under uppförande. Men odlingsverksamheten verkar vara i full gång. Där växthusen för tomater och gurka finns på bilden ligger idag Stodeneskolans lärarparkering och skolkökets varumottagning.

Gården Lugnet ser i stort sett ut som den gör idag, kanske har trädgården blivit lite lummigare de senaste sextio åren. Rakt framför huset ligger idag skolans gymnastiksal och i söder ligger den stora asfaltsplanen, som från början var vändplats för buss nummer 5, innan den den fick ändhållplats borta på Stodenevägen.

Bakom huset ser vi på bilden en äng, som idag är bussgata. Träden i höger bildkant är hör till inramningen av Stodenetjärn. Direkt norr om träden ligger idag Stodene förskola.

Det fanns en värld före 70-talet – första bildbeviset!

Det finns en enda anledning till att jag håller på och rotar efter Stodene från förr – jag vill veta hur det ser ut under villakvarterens rutnätsmönster. Då känns det lite extra i maggropen när man plötsligt hittar autentiska bilder av hur det såg ut förr. Man slipper sitta med en platt kartskiss och försöka föreställa sig terrängen. Här har vi istället riktiga byggnader i sin naturliga omgivning. Mäktigt.

Bilden kan köpas från Flygfotohistoria.se

Flygfotot visar två av de tre gårdar som utgjorde västra halvan av hemmanet Stodene. Byggnaderna på står kvar allihopa. Ett av uthusen har förvandlats till dansstudio, men det märks inte av exteriören. Annars är det inte mycket som är sig likt. Bygatan som går norr om husen är idag till största delen cykelväg. Efter ladan till höger fortsätter den öster ut som dagens Stodenevägen, bort mot gamla Uno-X ute vid Skårevägen.

Ungefär längs med diket mellan de två åkertegarna går dagens Anisvägen, bussgatan som leder norrut och försvinner mellan Stodeneskolan och dagiset. Norr om bygatan har fälten förvandlats till en stor grusplan som sällan används för bollspel. Bostadshusen ligger numera vid Kumminvägen. Växthusen är borta och har nu ersatts av kvarteret mellan Kummin- och Kanelvägen.

Mest intressant tycker jag att vägen är, den som sneddar söder ut mellan husen, förbi växthusen. Den går rakt igenom dagens bostadskvarter och måste ha den lilla jordbruksfastigheten (Stodene 1:56) i hörnet Kanelvägen-Kumminvägen som första mål. Därefter borde den vika av mot Stodeneskolan, för att förena sig med dagens Aspvägen, med handelsträdgården och huset Lugnet, mitt emot gymnastiksalen. Slutdestination borde bondgården/torpet Norsbråten nere vid Noret vara.

Flygfotohistoria.se är en riktig guldgruva, men jag har svårt att hitta vägledning till hur man ska foga samman bilderna. Och när är de tagna? Hittar inget konkret om det, men det verkar som att det är 1950-tal.