Heder åt NWT #1

För fjorton dagar sedan efterfrågade Nya Wermlands-Tidningens helgkorsord efter den heraldiska termen för en örns normala position. Idag körde korsordskonstruktören en favorit i repris – med bild.

Det borde inte vara några problem för den värmländska allmogen att klara av den frågan. I varje fall inte den manliga delen av befolkningen som tjänstgjort vid Kungl. Värmlands regemente, och som gått omkring med en ”fläkt kråka” på axeln.