Skallig havsörn?

Här är originalet. Men det är nog ingen ornitolog som har bildsatt Dr Taubes sång! Vaddå ”svart mot en gyllene sky”?

Vi hade förresten en mycket upplysande diskussion på Heraldica om huruvida en ameriikansk Bald Eagle verkligen är skallig, i anslutning till en John Erikcsson-fundering jag hade i somras.

Svart mot en gyllene sky

Att den heraldiska örnen skullel vara av någon speciell art är inte särskilt troligt. Därmed borde även Värmlandsörnen vara av en odefinierbar generell heraldisk örnras. Men frågan är om jag inte igår lyckades artbestämma den militära Värmlandsörnen!

På väg till Värmlands regementes kamratförenings höstmöte cyklade jag med min gode vän Sven- Bertil i lurarna. Och så kom vi till Havörnsvals. Jag kan egentligen inte mer än inledningsstrofen, men det räcker gott och väl:

Svart mot en gyllene sky
en havsörn framåt svävar,
vilar på vingarnas par,
spejar mot havsytan ner
där, under stormvindens gny,
andungen skyndar att fly.
Vingarna små emot svallvågor
slå som på öde havet gå!