Värmlänning, dansk eller östgöte?

Jag slängde ut frågan om Provinsbanken Värmlands röda örn på Heraldica och fick några spontana idéer om att det kansek rörde sig om en polsk eller ungersk örn.

Men så kom ett tips från Jens Christian Berlin om att det kanske kunde vara ett tinkturarv från gripen i Östgöta Enskilda Bank. Danske bank började ju sin svenska verksamhet i Östergötland. Det låter troligt att den röda skölden är lånad från Östergötland, även om den östgötska gripen är visserligen gyllne, medan värmländska provinsbankens örn är av silver. Fast det det här är nog en historisk fundering – de bägge provinsbankerna använder sig numera av den danska blåvita koncernprofilen. Åtminstone på nätet.

Östergötlands vapen: I rött fält en gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå draktunga och beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd av en ros av silver

En dansk örn i Värmland?

Att Provinsbanken Värmland (en del av den Danske Bank) har plockat upp Wermlandsbankens fallna mantel när det gäller att profilera sig som en regional bank på del lokala marknaden är uppenbart. Det ligger ett stort värde i att heta Värmland när man befinner sig i Värmland.

Men en uppenbar sak har jag missat – deras vita örn i rött fält!

Förmodligen beror det på den anonyma lokalen på Östra torggatan, för jag har inte noterat varumärket. Var i hela friden har man fått En snabbkoll med Danske Bank visar att man inte har tagit färgen från sitt moderbolag. Är det kanske Dannebrogen man vill anspela på?