Värmländska republiker

republiken[1]För att vara Kronan bland Svea Rikes länder, tycker jag att det finns lite väl många autonoma statsbildnignar inom Värmland. Jag insåg det när jag letade efter något om Republiken Finnskogen som grundats i Gottlunds anda bortåt 200 efter hans tid.

Man hamnar på märkliga stälen när man surfar på måfå, men inte trodde jag att jag skulle hamna på tidningen Husvagn & Camping i det här ämnet, men det gjorde jag – artikeln Åsen – Värmlands äldsta republik sammanfattar den Värmländska republikanska historien rätt väl.

Det verkar stå lite olika till med statsvapen för de olika republikerna. Skogsfinnarna verkar ju använda sig av Gottlunds sigill och Repuliken Klarälvdal’n har ju sitt kvasiheraldiska emblem. Hur det står till med Bondböneriket och Republiken Åsen återstår att utforska.

I Gottlunds fotspår

Carl Axel GottlundFöredömligt beskrivet! utropade jag igår angående artikeln om Carl Axel Gottlunds förslag. Men hur var det egentligen med beskrivningen? Den stämde inte riktigt med den bild som fanns på bladet från Finnkulturrundan. Tar en extra check med övriga källor på nätet, och det verkar som att alla har samma beskrivning:

Skogsfinnarnas sista 150 år – från folkspillra till forskningsobjekt (Nordvarmland.com):

Petitionen åtföljdes av en ritning till sigill. Inskriptionen löd SUOMALAISTEN LIITTO-MERKKI – FINNSKOGENS HÄRADS SIGILL och hade årtalet 1824, då man hoppades att det nya området skulle vara etablerat. I en lagerkrans omkring sigillet stod orden ”Rauha ja rakkaus” (Fred och kärlek) samt ”Sopu ja sovinto” (Endräkt och samstämmighet) att läsa. Ovanpå dem fanns två händer, som tryckte varandra, samt vapnen för Savolax, Karelen samt – i betydligt mindre format – för Sverige och Norge.

 Seppo Remes hemsida om Finnskogen:

Han ritade även det nya häradets sigill som innehöll det svenska och finska riksvapnen samt symboler för Karelen och Savolax.  Ett handslag var huvudmotivet och finskspråkiga texten lyder; Rauha ja rakkaus – sopu ja sopuisuus ( fred och kärlek – sämja och enighet).

Var står det där om fred-kärlek-sämja-enighet? Det kan jag inte se på min bild i varje fall. Av någon outgrundlig anledning har jag förlitat mig på Google och vad jag tyckte var rätt begrepp, i mitt sökande. När jag gick bet och bara sökte på ”finnkultur” kom jag till Solør-Värmland Finnkulturförening, som uppenbarligen använder sig av märket som sin symbol. Deras version av sigillet är lite större än min inskannade. Och är det inte så att det står något i kransen? Kanske.

finnkultur

Mycket klokare på sigillet blir jag nog inte idag. Men jag har om inte annat lärt mig en hel del om mannen Carl Axel Gottlund och skogsfinnarnas förutsättningar på 1800-talet.

Livet i Finnskogarna #1

finnskogens häradMor och syster var på rundtur i Värmlands finnskogar i somras. Med sig hem hade de en broschyr som varken de eller jag trodde att jag skulle vara intresserad av. Mycket riktigt innehöll den långa tirader och rökstugor och uthus fördelade på ett dussintal finngårdar i norra och västra Värmland. Sådan litteratur ska läsas på plats vid pörtet och gör sig bäst om den intas tillsammans med motti och fläsk.

Men till min förvåning fanns det en intressant bild på förstasidan som gjorde mig oväntat uppspelt. Finnskogens härads sigill skulle det föreställa. Och jag som trodde att jag hade koll på alla häradssigll, tack vare att Magnus Bäckmark var snäll och tänkte på mig vid ett besök hos Riksheraldikern. Häradsavdelningen på Wermlandsheraldik ska vara så gott som komplett.

Jag hade för mig att jag sett någonstans att Finnskogens härad skulle ha varit ett kortlivat experiment, men efter lite googlande har jag slutit mig till att det var ett förslag som nog aldrig realiserades. Det som itne finns omnämnt på Värmlandsrötter har aldrig funnits.

Allt pekar på att denna lilla finnskogssymbol är en produkt av politiska strävanden från en viss Carl Axel Gottlund. Om honom finns det förvånansvärt mycket att läsa på nätet. På norvarmland.com kan man läsa om hans projekt att skapa ett område med finskt självstyre i dubbelmonarkin Sverige-Norkes finnbygder:

Petitionen åtföljdes av en ritning till sigill. Inskriptionen löd SUOMALAISTEN LIITTO-MERKKI – FINNSKOGENS HÄRADS SIGILL och hade årtalet 1824, då man hoppades att det nya området skulle vara etablerat. I en lagerkrans omkring sigillet stod orden ”Rauha ja rakkaus” (Fred och kärlek) samt ”Sopu ja sovinto” (Endräkt och samstämmighet) att läsa. Ovanpå dem fanns två händer, som tryckte varandra, samt vapnen för Savolax, Karelen samt – i betydligt mindre format – för Sverige och Norge.

Föredömligt beskrivet!