Brûnskebocken – öknamnet som tog sig


Brunskebocken IV

Originally uploaded by Wermlandsheraldik

Nu är ju inte Bûnskebocken någon värmländsk motsvarighet till gutefåret och inte något karaktäristiskt inslag i faunan, utan brunskogsbornas gamla sockenboöknamn.

Sockenboöknamnen, som Knut Warmland har förresten har listat i sin värmländska ordbok, är kanske på utdöende på sina håll, men här lever det kvar. Förr skulle det väl vara något nedsättande, ett ”klecknamn” på värmländska. Men med tiden verkar det som att bockarna har tagit till sig namnet och gjort det till sitt, liksom ulvarna i Kila och mörtarna i Långserud.

I Vikene har man till och med rest en staty över Brûnskebocken för att manifestera sin identitet. Statyn restes 1995 och konstnären heter Nils Nilsson – ”Nisse på Tomta”. Det verkar som att det är just Nisses bock som föreningen Brunskogs Framtid har tagit upp i sin logotyp.

Brûnskebocken banar väg i bygden

Att ha en aktiv hembygdsförening är en stor tillgång i en bygd. I Brunskog verkar det som att de har två. Dels finns ju själva Brunskogs hembygdsförening, med hembygdsgården nedanför Frödings bondbrudslika kyrka vid Värmeln. Flaggskeppet är Gammelvâla, kompletterat med återkommande marknader året om.

För en utsocknes verkar det som att hembygdsföreningen ställer till med mycket bra för Brunskog. Men det verkar som att det kanske blivit lite för evenemang och driva hembygdsgård, för på anslagstavlan i bygdens centrum (det vill säga vid affär’n i Vikene, där man svänger av från 61:an om man ska till Gammelvâla) kan man läsa om föreningen ”Brunskogs framtid”, med följande hembygdsföreningsliknande syfte:

BrunskogsFramtid är en politiskt och religiöst obunden förening.
Våra visioner är att
* Utveckla vårt lokalsamhälle till en attraktiv bygd att bo och verka i
* Stödja företagande som utvecklar vår bygd utan att förstöra eller exploatera omistliga värden av kulturell eller resursmässig karaktär
* Möjliggöra unga människors egna val av livskvalité, boendeform och försörjning för att på så sätt få en livskraftig bygd att blomstra
* Stödja projekt och ”vilda” idéer som verkar för bygdens utveckling

BrunskogsFramtid – en liten förening med stora visioner!

Att föreningen över huvud taget fångade mitt intresse var att man använder sig av Brûnskebocken som symbol. Så i samband med blöjbyte i Vikene i söndags blev det en del rotande i Brunskogs symboliska nutid.