Lucka 28 – 1 advent

Bakom första luckan (den med nummer 28) i adventskalendern under Wermlandsörnen hittar vi ett av mina favoritvapen – Värmskogs församlings vapen. Det är unikt på många sätt – det är det enda exemplet på en bland värmländska kommunvapen och kanske även det kyrkliga vapnet vid sidan av stiftets.

På Wermlandsheraldik.se kan man såklart läsa mer om Värmskogs vapen. Men en detalj saknas som borde ha funnits med – bildbevis på förebilden till vapnet. Gripen har ju inte hamnat i vapnet av en slump. Den har funnits på plats på en bildsten vid kyrkan sedan förkristen tid. Ett foto på den vackra stenen finns på Åke Johanssons fotosida. Jag ska höra med honom om jag kan knycka den till Wermlandsheraldik.se.