Folkparken Solliden i Hagbergs kiosk

20120731-104929.jpg

När jag hittade artikeln om Stodene på Wikipedia innehöll den en enda notis – om ”Stodeneparken”. Det förvånade mig av två anledningar. Dels har jag aldrig hört namnet Stodeneparken om det som idag är Missionskyrkans sommarhem i Grava. Dels ligger inte Solliden-parken i Stodene,även om det omgivande området, som i folkmun även det kallas Solliden, idag har växt ihop med Stodene-området. Solliden ligger inom hemmanet Södra Grava, men det är jag förmodligen ensam om att bry mig om idag.

Men det som var nytt för mig i artikeln kändes ändå rätt logiskt. Solliden känns mer som ett idylliskt missionarnamn på en liten parkanläggnig, medan Stodeneparken är mer i kärv arbetarstil.

Vill man få en skönlitterär skildring av hur parken först kom till som en arbetarrörelsens festsals och sedan kom att övertas av frikyrkan, ska man läsa novellen ”Sista dansen” av Gösta Karlsson-Skårebo.

Den finns med i den fantastiska lilla boken ”Hagbergs kiosk – och andra berättelser kring folkrörelserna i Vårbo”. Vårbo är en omskrivning för Gösta Karlsson-Skårebos hemsocken Grava. Andravomkringliggande platser är mindre väl kamouflerade, som herrgården Ålundaholm och grannen i norr – Norrhaga.

Läs!