Stodene från ovan – sammanfattning 1

Dags att sammanfatta mina flygfotospaningar lite. Vad har vi hittat och vad är fortfarande gåtor? Samtliga bilder jag har hittat kommer från serien 2627 Grava – Ängebäck – Stodene på Flygfotohistoria.se. Som kartan visar har man startat vid nuvarande Skåre centrum och täckt in området mellan järnvägen, Södra Hyn och Klarälven. Fototillfället uppges vara ”mellan åren 1950 och 1957”.

Foto 102175 Gården Norsbråten och grannhuset Lilla Norsbråten på Fruktvägen 1-3

Foto 102809 Centrumvägen?

Foto 99999 Centrumvägen?

Foto  102859 Gården Lugnet och trädgårdsmästare Berglunds handelsträdgård (platsen för nuvarande Stodeneskolan)

Foto 102586 Gården Fridhem på nuvarande Kumminvägen 4

Foto 102369 Kumminvägen 27

Foto 102252 Gårdarna Sal och Nya Sal på Stodenevägen

Foto 102620 Gården Därute på Stodenevägen

Foto 102236 Kumminvägen 25

Foto 101572 Gården Nya Sal på Stodenevägen

Foto 101693 Gården Där Väst på Stodenevägen?

 

Vart tog Gärdet vägen?

Ett av de ursprungliga efter bygatan i Stodene är förmodligen borta. Än en gång var det Ekonomiska kartans uppgifter som hjälpte mig att identifiera ett av husen i Sveriges bebyggelse, nämligen gården Gärdet:

Stodene 1:4 mfl, Gärdet
19 ha, 11 åker, 8 skog m.m. Tax 26.500 (22.100, 4.400). Förvärvad 1941. Trä, omkr. 1825, 2 läg., 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Rest 1941. El, v. Stall o. ladug., sten, 1905, för 3 hästar o. 10 nötkr. Ladug. omb. till lagerlokal för grönsaker 1960. Äg. trädgårdsmäst. Erik Lindh; barn: Anita, Ingemar, Olle, Barbro.

 

Huset är tyvärr missat på flygfotot, men uthusen finns med på fotot över granngårdet Därute, så bilderna från igår får illustrera även dagens fynd. Gärdet låg längst ut på Stodenevägen, ute vid Skårevägen. Närmaste granne hade idag varit Skåre Taxi på gamla Uno-X-macken.

Gärdets uthus låg vägg i vägg med granngården Därutes uthus. Avtagsvägen neråt i fotot går norrut mot Skårevägen.

Nytt om namn: Därute i Stodene

Ett ställe som jag egentligen borde ha placerat med lätthet var det gula huset i kurvan där Stodenevägen svänger mot söder. ”Därute” heter den i Sveriges bebyggelse. Därute, i förhållande till vad? kan man ju fråga sig. Kanske ”Därute vid landsvägen” sett längre inifrån bygatan?

På flygfotot här ser man inte mycket mer än taket av mangårdsbyggnaden. Huset var rött på den tiden, men idag är det som sagt gult. Det var visserligen inte någon ursäkt för att inte identifiera huset utifrån uppgifterna i Sveriges bebyggelse, men fastighetsbeteckningen måste ha ändrats när uthusen revs och marken styckades av till villatomter nån gång på 70-talet.

 

På Ekonomiska kartan heter fastigheten Stodene 1:16 och därmed kan vi med säkerhet koppla ihop det gula huset i svängen med notisen om Därute i Sveriges bebyggelse:

Stodene 1:16, Därute
20 ha, 13 åker, 7 skog m.m. Tax. 26.000 (22.000, 4.000). Trä, 1921, 4 läg., 4 rum, 4 kök, 2 hallar. El, v, avl. Stall, trä, 1919, för 2 hästar. Äg. Ivar Axelssons stbh.; Fru Märta Axelsson; barnen Lars, Gunnel, Bengt, Per-Göran.

Namnet Axelsson för tankarna till grannen i söder, Axelssons sågverk, som grundades av Gunnar Axelsson på mark han ”köpt av fadern”. Var Gunnar och Ivar bröderm, kanske?

Borde Linbaneskogen heta Viktoriaparken?

Titten på ekonomiska kartan från 1960-talet gav mig inte så mycket mer kring Granliden. Däremot lyckades jag pricka in en del byggnader som gäckat mig ett tag. Det handlar om husen som försvann. Ett av dem heter Viktoria och är ett av få gårdsnamn som finn med på kartan.

Gården Viktoria är som sagt borta idag, men finns med i  finns med i Sveriges bebyggelse:

Stodene 1:26, Viktoria
15.721 kvm. Tax 15.000 (2.200, 12.800). Förvärvad 1925. Trä, 1912, 3 rum, 1 kök, 2 hallar. El. Äg. flottningsarb. Janne o. Ellen Viktoria Gustavsson.

Ska vi gissa på att stället inte hade fått sitt namn när Janne och hans fru tog över det 1925?

Jag har haft lite svårt att placera det på dagens 1970-talslandskap i Stodene, men jag fick en referenspunkt när jag hittade granngården Fridhem häromdagen. Skulle man till Viktoria fick man nämligen ta vänster vid Fridhem på vägen mellan Stodenevägen och Norsbråten.

Det är ingen stor väg som leder till Viktoria, men så var det ju en återvändsgränd för de flesta. Med detta i minnet är det lättare att tolka den grön-gula kartan från innan grävskoporna beredde vägen för 70-talet. Vägen förbi Fridhem mot Viktoria är numera borta, och motsvaras närmast av villahäckarna mellan Fänkålvägen och Kumminvägen. Drar man en linje från de där häckarna och fortsätter ungefär ett kvarter hamnar man ungefär vid Mejramvägens vändplan eller strax bortom.

 

Huset är borta, men skogen som hörde till gården Viktoria finns kvar och är ett utflyktsmål för barnen både på dagis och Stodeneskolan. Barnen säger att de går till ”Linbaneskogen” trots att linbanan, som spändes upp i dungens mitt i början av åttiotalet, måste ha försvunnit långt innan de föddes.

Så vore det inte mer logiskt att den lilla parken hette något mer tidlöst, som Viktoriaparken istället?

 

Granlidens gård

Nu har Claes-Håkan sagt det magiska ordet ”Granlidens gård”, så nu måste vi gå till botten med det här.

Jag är alltså ute efter gården som är utmärkt med G vid Norets utlopp på kartan ovan. Claes-Håkan skriver:

”Tror inte att Granlidens gård finns idag. Den beskrivning jag fick idag var att den låg vid älven efter Granlidsvägen.”

Det tycker jag stämmer väldigt bra med min karta. Om vägen hette Granlidsvägen på 1880-talet vet jag inte, men det  fanns bro över Noret i varje fall. Det är svårt att avgöra av kartan, men Granlidsvägen verkar gå mellan boningshuset Älven, medan nån föregångare till Skårevägen (som dock inte går över Älven) går väster om uthusen.

Övriga Granliden verkade mest bestå av skog på den här tiden. Längre upp längs Granlidsvägen (som går misstänkt nära Älven på kartan!) ligger tre hus på ett gärde väster om vägen. Jag återvänder till Sveriges bebyggelse och letar byggnadsår på hus

Granlidsvägen 39 borde vara ett av husen. Det  byggdes 1874 och har faktiskt Granliden med i fastighetsbeteckningen (Stodene 1:50 Granliden). Dessutom är den med i förteckningen över kulturhistoriskt intressant bebyggelse i Karlstads kommun:

En liten stuga med faluröd lockläktpanel och tegeltäckt sadeltak. Troligen uppfört före 1874. Den bäst bevarade av de små enkla stugorna från slutet av 1800-talet, som ligger utmed den gamla landsvägen.

Det finns ett hus till från 1800-talet på Granliden. Stodene 1:141 är byggt 1880 och ligger på Granlidsvägen 55 (tror jag). Det skulle också kunna vara ett av husen i gläntan.

Imorgon får vi jämföra med kartan från 60-talet…

Granlidens rötter

Här är den. Jag var tvungen att återvända till den igen. Häradseknomiska kartan från 1880-90-tal. Jag börjar få ordning på detaljerna nu, efter att ha hittat både flygfoton och byggnadsdokumentationer från första halvan av 1900-talet. Det är nog vägnätet som har gäckat mig mest. Det är irriterande att inte veta om cykelvägen man rullar barnvagn på är en produkt av sjuttiotalet, eller om det är en arvtagare till stig som torpare och kreatur trampat fram och tillbaka till dagsverket sen 1700-talet.

Vägnet börjar få konturer, men det finns en del gåtor kvar fortfarande. Exakt vad kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle, för nu är det Granliden som gäller. Jag kastade ut några frågor på Facebook i eftermiddags och fick den del svar.

1. Är det någon som minns något ladugårdsliknande direkt norr Noret?

2. Heter det Granliden även söder om Noret? (Granlidsvägen går ju ända ner till sågen vid pizzerian/brandstationen).

3. Är det någon gård/hus INOM Granliden som ni skulle kalla för själva Granliden? Har Granlidennnågot centrum?

Jag ska förklara vad jag menar. Inom Stodenes gränser finns sju gårdar och ett torp, utmärkta med 3G, 3G, G och T. Det där lilla ensamma G:t nere vid Norets utlopp i Älven – vad är det?

Det är helt klart en bondgård, men kan det vara så att den gården fick ge namn åt området som skulle växa upp i norr och väster. Alltså – kan det här vara det ursprungliga Granliden? (Fråga 1)

Och hur länge fanns den här gården kvar? Huset kan mycket väl stå där och inte göra så mycket väsen av sig, men hur länge fanns uthusen kvar? Jag minns inte själv, men någon annan kanske gör? (Fråga 3)

Fråga 2 var mest en fundering som dök upp, eftersom jag har för mig att jag läst att Skåre BK startade sin verksamhet på Granliden och att hemmaplanen låg vid nuvarande reningsverket, och det är ju söder om Noret. Men jag kan ha blandat ihop begreppen lite där.

Så var det jag funderade, Jenny, Claes-Håkan och ni andra.

När det växte blomkål på Stodeneskolans skolgård

Då var det dags att plocka fram den där förlösande pusselbiten igen, då. Det var när jag kände igen uthusen på Kumminvägen som jag kunde identifiera det lilla klustret av byggnader som utgör resterna av Västra Stodene. Därifrån tog vi oss igår österut, hela Stodenevägen ända ut till Uno-X vid Skårevägen.

Idag tar vi samma startpunkt, men färdas söder ut, mot Stodeneskolan. Redo?

(17)

När uthusen på bilden var identifierade var det som sagt inga problem att konstatera att Stodenevägen kommer in från höger bildkant. 8:ans buss svänger idag 90 grader in på Anisvägen och fortsätter i dikeskanten mellan de två åkrarna söder ut mot Stodeneskolan. Att leda in bussen på den befintliga körvägen som sneddar över gårdsplanen var kanske inte att tänka på när det moderna Stodene låg på skissbordet. Men nog hade det varit mycket charmigare om man hade behållit det gamla vägnätet som cykelvägar bland villorna! Nu finns det kanske någon rest av den i de gamla trädgårdarna, men där den och växthusen låg, ligger idag Kumminvägens villor.

Häromdagen hade jag en teori om vart den här vägen tar vägen. Det förmodade målet var fastigheten Stodene 1:56 i hörnet Kanelvägen-Kumminvägen. Problemet var bara att hitta rätt bild – alla faluröda med faluröd ladugård och syrénberså mitt bland gula fält har ju en förmåga att se lika dana ut på svartvita flygfoton.

(13)

Men jag skulle få belägg för min teori. Det var växthusen och vägkröken som gjorde att jag kunde pussla ihop gården med nästa granne i söder. Avstånden ser mycket större ut på flygfotot, men det är faktiskt bara ett kvarter mellan de två gamla gårdarna. Gården Fridhem har idag adress på Kumminvägen, men väder baksidan mot gatan. Där inkörsvägen till gården förr gick ligger idag Fänkålvägens ena husrad.

Hur var det då med nästa förmodade mål? Jo, området för nuvarande Stodeneskolan måste ju helt enkelt komma härnäst.

(12)

Här ser vi hur den gamla körvägen förenar sig med dagens Aspvägen. Mitt i bilden ligger familjen Berglunds nyanlagda handelsträdgård. De måste just ha flyttat nerifrån Skåre, för bostadshuset ser ut att vara under uppförande. Men odlingsverksamheten verkar vara i full gång. Där växthusen för tomater och gurka finns på bilden ligger idag Stodeneskolans lärarparkering och skolkökets varumottagning.

Gården Lugnet ser i stort sett ut som den gör idag, kanske har trädgården blivit lite lummigare de senaste sextio åren. Rakt framför huset ligger idag skolans gymnastiksal och i söder ligger den stora asfaltsplanen, som från början var vändplats för buss nummer 5, innan den den fick ändhållplats borta på Stodenevägen.

Bakom huset ser vi på bilden en äng, som idag är bussgata. Träden i höger bildkant är hör till inramningen av Stodenetjärn. Direkt norr om träden ligger idag Stodene förskola.

Stodenevägen komplett!

Tack vare bekräftande inlägg från Jenny, Malin och Odd Andreas är jag nu säker på min sak – det är på Stodenevägen jag befinner mig!

Och har man hittat en pusselbit att utgå ifrån, så lossnar det snart. Så låt oss ta en tur längs den gamla bygatan Stodenevägen. Vi startar längst i väster vid Anisvägen!

(17) Bygatan har just gått över från cykelbana till Stodenevägen, strax öster om ladan.

(15) Korsningen Stodenevägen-Nävervägen mitt i bilden någonstans bland uthusen. Sedan Stodenevägen 17 och 15 längst till vänster.

(18) Stodenevägen 17 och 15 igen, längst till vänster nummer 13 mitt i vägkröken.

(16) Nu har vi garaget från Stodenevägen 15 längst till höger i bild. Nummer 13 ligger inbäddat i grönskan, medan uthusen skulle ha legat på Stodenevägen 11.

Siffrorna inom parentes hänvisar till översikten på www.flygfotohistoria.se, där fotona kan beställas.

 

Pusslet blir svårare – vad föreställer de här bitarna?

Det var en sak att lokalisera den västra delen av Stodenevägen. Man hur ska jag få ihop det på den västra halvan – på andra sidan Anisvägen? Nu famlar jag ordentligt och försöker räkna fönster och jämföra taklutning på olika foton.

 

Image

Image 

Jag är till exempel tämligen säker på att det vita huset på bilderna ovan numera är rött och ligger kvar på Stodenevägen. I så fall heter gården Nya Sal och går att placera in i Östra Stodene hemman. Krökningen på bygatan stämmer också ganska bra med hur Stodenevägen viker av mot sydost.

Men det är grannhuset som ställer till det. På det svart-vita flygfotot ser det snarast falurött ut. Taket verkar inte heller helt stämma med hur det ser ut idag. OM det är det jag tror att det är, så heter det min potentiella gästgivargård och eventuella tingsställe i Stodene, gården Sal, vars mangårdsbyggnad enligt Sveriges bebyggelse uppfördes på 1700-talet.

Tills motsatsen är bevisad klänger jag fast vid uppgifterna i Sveriges bebyggelse, om att huset, som bytte ägare 1950, renoverades samma år och dessutom ”moderniserades” 1961, vilket skulle kunna betyda att huset faktiskt inte såg riktigt lika ut på flygfotot, i Sveriges bebyggelse idag.

Men helst ser jag ju såklart min egen tes bevisad…

Det fanns en värld före 70-talet – första bildbeviset!

Det finns en enda anledning till att jag håller på och rotar efter Stodene från förr – jag vill veta hur det ser ut under villakvarterens rutnätsmönster. Då känns det lite extra i maggropen när man plötsligt hittar autentiska bilder av hur det såg ut förr. Man slipper sitta med en platt kartskiss och försöka föreställa sig terrängen. Här har vi istället riktiga byggnader i sin naturliga omgivning. Mäktigt.

Bilden kan köpas från Flygfotohistoria.se

Flygfotot visar två av de tre gårdar som utgjorde västra halvan av hemmanet Stodene. Byggnaderna på står kvar allihopa. Ett av uthusen har förvandlats till dansstudio, men det märks inte av exteriören. Annars är det inte mycket som är sig likt. Bygatan som går norr om husen är idag till största delen cykelväg. Efter ladan till höger fortsätter den öster ut som dagens Stodenevägen, bort mot gamla Uno-X ute vid Skårevägen.

Ungefär längs med diket mellan de två åkertegarna går dagens Anisvägen, bussgatan som leder norrut och försvinner mellan Stodeneskolan och dagiset. Norr om bygatan har fälten förvandlats till en stor grusplan som sällan används för bollspel. Bostadshusen ligger numera vid Kumminvägen. Växthusen är borta och har nu ersatts av kvarteret mellan Kummin- och Kanelvägen.

Mest intressant tycker jag att vägen är, den som sneddar söder ut mellan husen, förbi växthusen. Den går rakt igenom dagens bostadskvarter och måste ha den lilla jordbruksfastigheten (Stodene 1:56) i hörnet Kanelvägen-Kumminvägen som första mål. Därefter borde den vika av mot Stodeneskolan, för att förena sig med dagens Aspvägen, med handelsträdgården och huset Lugnet, mitt emot gymnastiksalen. Slutdestination borde bondgården/torpet Norsbråten nere vid Noret vara.

Flygfotohistoria.se är en riktig guldgruva, men jag har svårt att hitta vägledning till hur man ska foga samman bilderna. Och när är de tagna? Hittar inget konkret om det, men det verkar som att det är 1950-tal.