Alla dessa databaser

Om man till 00-talets decenniekrönika ska plocka ut en enskild företeelse som möjliggjorts av Internet och som fångar heraldikens väsen måste det vara databasen. Själva grundidén med heraldiken är ju att varje vapen ska vara unikt. Därför blev det en central uppgift för medeltidens härolder att hålla ordning på alla existerande vapen, för att ingen skulle råka anta ett vapen som redan var i bruk i samma hörn av världen.

Vapenrulla hette det från början. Vapenböcker har det kallats senare i historien. Men syftet har varit detsamma – att hålla ordning på vem som antagit ett vapen och hur det blasoneras, alltså beskrivs i ord.

De gamla härolderna delade med sig bäst de kunde av sina vapenrullor och skrev av när de träffades. Boktryckarkonsten gjorde det lättare att dela med sig av sina förteckningar. Både medeltida härolder och renässansens hovgenealoger skulle bli gröna av avund om de hade hört talas om Internet och möjligheten att göra sina samlingar tillgängliga och sökbara för alla.

De heraldiska hemsidorna från 90-talet hade detta som en viktig ingrediens – att förteckna och publicera vapen inom ett område – Värmländska på Wermlandsheraldik, borgerliga på Gröna Stubben, eller adliga på Adel på Internet.

Men sen kom möjligheten att publicera enkla databaser på nätet. Hur simpelt som helst, men kraftfullt. Standardiserat och trevligt.

Först ut var Riddarhuset med sin ätte- och vapendatabas. De hade verkligen rutin på att publicera vapenrulla, efter många år med illustrationer till Adelskalendern. 2008 kom Statsheraldikerns databas över offentliga vapen i Sverige med kommuner, län och landskap. Bägge dessa var viktiga tillskott på nätet.

Men den viktigaste måste vara Svenska Heraldiska Föreningens databas Heraldiska källan, eftersom den listar så mycket. Vapen för borgerliga släkter. Adliga vapen, inte bara de levande ätterna som man finner på Riddarhuset, utan även de utdöda. Och så den sköna kategorin ”Allmänna” vapen, alltså allt annat – myndigheter, föreningar, företag, byar, städer, härader och socknar.

Annons

20 reaktioner på ”Alla dessa databaser

 1. Äras den som äras bör.

  När jag (som skrev in de första 3000 vapnen, sedan endast sporadiska anteckningar) började hämtade jag den allra mesta informationen från Magnus Bäckmarks lista på Gröna stubben.

  Min insats var att föra in allt i en databas och att strukturera materialet, medan Magnus var den som hade letat reda på 90 procent av alla vapen.

  Arbetet finns beskrivet i en artikel i Heraldisk Tidsskrift från tidigt 00-tal.

  Dessutom måste det sägas – kategorin ”Allmänna” betyder dessutom vapen som är kända från teater, film eller annan media men som inte har förts av en verklig person. Skälet till det är förstås att ingen av misstag ska ta ett vapen som tidigare används i en dålig riddarfilm 🙂

 2. Noterade din önskan om bättre sökfunktioner i bloggen ang flaggor och testade lite just nu om det går att göra sökningar i ett och samma fält samtidigt. Alexander hade någon motsv. önskning i forumet. Och det går alldeles utmärkt. Var så kul så jag måste förmedla det. Tänker ev under våren om jag nu orkar, bygga en applikation i engelska med funktionen. Tänkte starta idag men kände för dålig inspiration i tröttheten. Tar ännu en kopp kaffe istället och surfar vidare…. 🙂

  1. Menar du att jag kommer att få en heraldisk sökmotor med samma funktionalitet som Flag Finder? Now, we’re talking! 🙂

 3. Jag har bara kollat Flag Finder lite snabbt och det verkar vara steg för steg sökning. I det jag testat nu så kan man lägga in sökningarna direkt och ange And villkor resp Or villkor i en och samma sökning och då få fram vad man vill ha

  t ex i blasoneringstexten söka på en och samma gång efter tinkturerna antingen silver OCH svart Eller guld OCH skuror etc eller efter alla som har en falk i sina vapen som är antingen guld eller silver och har bakgrunden svart eller rött d v s och eller kan kombineras i en fritt vald komposition i ett fält. I princip kan man söka fritt efter olika delar resp tinkturer i blasoneringsfältet i den kombination man finner intressant.

  Jag måste testa lite till bara och känna att det är värt att bygga på just en heraldisk databas. Jag har i vilket fall nytta av en sådan sökfunktion i andra applikationer jag håller på med. Och jag vill peka på att det är möjligt att utveckla sökfunktionerna betydligt. Alla kan ha nytta av sådan information i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 4. Kort tillägg: Det är också möjligt att kategorisera likt FlagFinder i en sökning d v s i en listbox ta fram alla vapen med Falkar sedan i underlistbox ta fram skuror och i en ytterligare listbox ta fram svart bakgrund etc men det är inte riktigt en sökning utan det är en kategorisering som beror på indelningar i databasens fält. Man bygger ett kategoriseringsträd likt ett släktträd. En filterfunktion mer än en sökning. I princip är forum byggda i en sådan trädstruktur. Följdposterna har relationer till en huvudpost. Jag har byggt släkträdsfuniktioner på hemsidor utifrån den trädstruktur som finns i forum. Fast det är ändå inte riktigt som ett kategoriseringsträd (vill bara visualisera).

  I kombination med ovanstående sökningsfunktion borde vem som helst kunna ta fram ett eftersökt vapen utifrån vissa generella kriterier och sedan se om specifikationerna ger någon träff. SHFS databas kan ganska enkelt omstruktureras med de databasverktyg som finns på nätet. Sedan kör man en alternativ applikation vid sidan av den ursprungliga.

 5. Se länken http://heraldrysoft.com/Demo1.gif så är det lättare att förstå. Jag labbar med min norska databas just nu.

  Därutöver kan man ha enkla sökningar (SHSFs nuvarande) eller dynamiska sökningar med innehåller … större än etc och AND/OR eller kategorier (förutbestämda sorteringar) i listboxar som också kan ha sublistboxar eller så kallade beroende ”dependent listboxes” (trädstruktur) och även sortera fastställt i alfabetisk ordning eller efter t ex alla med skuror (A, B, C etc) m m. Så det beror bara på ”beställarkapacitet” om man vill utöka sökmetoderna.

 6. Det du beskriver låter som systematiseringen av vapen som finns i Raneke/Klingspors vapenbok om du har den till hands. Jag har egentligen aldrig sökt vapen den vägen, men om jag minns rätt bygger det på häroldsbilder först och sedan allmänna bilder.

  Mitt eget ex ligger i en banankartong i garaget, men jag ska nog gå ut och leta upp den ikävll…

 7. Jag kollade lite i Flag Finder just nu och jag anar bara hur den är gjord. Troligen är det sökningar i varje del s a s från början men efter en sökning med begränsade val hamnar man på en förutbestämd sida beroende på valt alternativ. På denna sida finns redan i förväg monterade bilder vid sökrutor med bestämda fortsatta val. Man kan i förväg bestämma vad som söks i en check box d v s ange ett visst värde för ett kryss och ett om rutan är tom. En enklare lösning är listboxar i trädstruktur, men det är mindre pedagogiskt för då måste man tänka hela ledet. Om man har många val blir det väldigt många söksidor och många bilder. Man måste verkligen vara säker på trädstrukturen innan jobbet påbörjas för det är mycket jobb om man tänker fel i trädet. Men det är inte så svårt tekniskt – kanske mer att få en så tight layout som Flag Finder har. Verkligt bra layout och tanke.

 8. Kom på att det går att modifiera den länklista (trädstruktur) som finns på http://heraldrysoft.com som också används för nedladdning av filer. Jag har byggt släktforskningslistor så. Men istället för namn som dyker upp får man fram bilder. Till denna klicksökning, den blir utan rutor, man klickar direkt på bilden, kan man lägga in både en listboxsökning och en vanlig sökning på namn. Jag har byggt en sådan sida som används flitigt idag står mätaren på 175 000 träffar. Den har varit igång sedan 2003- Då klickar man på namn och ser underliggande val. Man sorterar upp trädet genom kategori kopplingar, huvudkategorier, under kategorier, underkategorier till underkategorier etc. Layouten blir funktionell men inte lika vacker som på Flag Finder. Trädet vandrar ut till höger. På huvudstammen överst som rubrik, kan man klicka sig tillbaka och studera de olika delarna som ligger under. Genom att klicka på bilderna under – ser man trädet i topp vandra ut till höger i den nya varianten.

 9. Kollade just på sidan och den är i princip som Flag Finder, men man kan söka efter namn direkt eller välja ur listbox förutom startfunktionen som listar namn underst. Klickar man på namnen sorteras barnen under föräldrarna. Så det är bara att byta ut namnen mot bilder så har man i princip Flag Finder funktionen utan checkboxarna. Det går dock inte att ställa olika val vid sidan av varandra. Man väljer ett namn och ser barnen under föräldrarna och kan stega fram och tillbaka och följa trädstrukturen i ättelinjen i topmenyn.

  Jag kollade inte om Flag Finder tillät att man klickade in två eller flera checkboxar samtidigt i en korssökning. Jag tror inte jag kan modifiera en trädstruktur så att man kan enbart använda ett träd till två eller flera samtidiga sökningar. Men det är en intressant tanke. I princip kan SHF lägga till en trädstruktur som en modul men databasen behöver två nya kategorifält barn och föräldrakopplingen. Förmodligen är SHFS databas redan utrustad med trädstrukturen som ni kan testa själva – se FAQ funktionen men den är i en egen tabell.

 10. Jag har lite morgontid .. så jag har lagt in en animering nedan. Sökningen består av fem delar. Box överst – namnsökning – listbox som alternativ sökning direkt – och tredje delen som är Flag Findermodellen med en klickning på föräldrar (här skulle man lägga in bilder som i Flag Finder), och längst ned är deninformation som är förknippad med namnet (bilden).

  Notera att trädet utvecklas i rubriken (vit text) så man kan orientera sig var man är och klicka sig tillbaka. Även här läggs bilderna in automatiskt och blir klickbara. Det man måste göra tekniskt för att få det att fungera är att skriva en kodsnutt att en bildlänk skall konverteras till html-formatet för att bilden skall bli bild. Skapa en tabell med index och fält för bildlänken – sedan koppla detta till själva vapendatabasen – om jag nu kommer ihåg rätt. Men jag har ganska dåligt minne.

 11. Jag avslutar mina kommentarer med en sista hänvisning till tekniken och en möjlighet att testa hur man bygger en trädstruktur motsvarande Flag Finder. Ni kan testa på http://heraldrysoft.com genom att logga in med admin resp test . Det går inte göra några ändringar i databasen för jag har låst den.

  Först gör man kopplingar i administrationsmenyn så att man bygger ett träd: Huvudkategori -> underkategori 1 – underkategori 2 ->underkategori 3 etc Man bygger trädstrukturen så långt man vill i menyn för kategorier. Det går att lägga till obegränsade kategorier och underkategorier. Sedan går man till själva databasen för filer/dokument (eller för flaggor eller vapensköldar etc) och väljer i en listbox var i trädet objektet/informationen skall placeras. Det gör man antingen när man skriver in objektet/informationen eller i efterhand. Istället för text kan man lägga in en bildlänk, eller så placerar man bilder i redan färdiga sidor för resp kategori. I denna applikation finns det bara en sida som visar trädet inkl vald kategori. Min notering här innebär att man kan välja olika tekniker beroende på hur flexibel lösning man vill ha eller hur tydlig strukturen skall vara.

 12. Jag blir som en bulldog ibland när det gäller och lösa problem. Jag är lite trött nu och kollade därför inte flaggfinder så nogrannt men det verkar som om det är en kombination av fasta ”döda” sidor (övergångar) och sökningar. Inledningsvis söker man. Det är bara en checkbox i databasen d v s 1 eller 0 i en kolumn. Då får man en träff som jag bedömer sänder sökaren till en fast sida med förinstallerade bilder som s a s inte är något annat än en vanlig html sida – sedan delar man upp valen i ytterligare val tills dess det är en slutsökning. Det går i och för sig att använda min trädstruktur som är mer dynamisk och jag vet inte varför uppdelningen är så speciell i Flag Finder. Om jag nu har rätt.

  Kanske sker sökningen i flera olika tabeller. Övergångarna sker då i ”html formatet” d v sidorna utan sökningar beror på att man lämnar en tabell och vandrar över för sökning i en annan tabell. När man sedan är i den andra tabellen så söker man vidare. En anledning till flera tabeller skulle vara att hålla ned antalet kolumner och ha en bättre koll på vad som finns lagrat var. Det kan också bli enklare att utveckla sidan utan att de övriga tabellerna påverkas förutom den första söktabellen.

  Nackdelen blir att den första sökningen skapar en mängd sidor som måste finnas inlagda och som inte tillverkas av applikationen.

 13. Jag har lagt ned alla mina projekt och stängt ned en av mina två servrar. Nu går jag över till windows-programmering när jag har någon stund över. Bara för min egen skull.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s